Drukāšana uz īpaša vai pielāgota formāta papīra (Mac OS X)

background image

Drukāšana uz īpaša vai pielāgota formāta papīra (Mac OS X)

Drukāšana uz īpaša vai pielāgota formāta papīra (Mac OS X)

Piezīme. Pirms varat drukāt uz nestandarta formāta papīra, printera komplektā
iekļautajā HP programmatūrā ir jāiestata attiecīgais nestandarta formāts.
Norādījumus skatiet sadaļā Pielāgotu formātu uzstādīšana (Mac OS X).

1. Ievietojiet teknē atbilstoša veida papīru. Plašāku informāciju skatiet sadaļā

Apdrukājamo materiālu ievietošana.

2. Atlasiet papīra izmērus:

a. Lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Page Setup

(Lappuses iestatīšana).

Piezīme. Ja izvēlnes vienums Page Setup (Lappuses iestatīšana) nav
redzams, pārejiet pie 3. darbības.

b. Pārliecinieties, vai printeris, ko vēlaties lietot, ir atlasīts uznirstošajā izvēlnē

Format For (Formatēt).

c. Atlasiet papīra izmērus uznirstošajā izvēlnē Paper Size (Papīra izmēri) un pēc

tam noklikšķiniet uz OK (Labi).

3. Lietojumprogrammas izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Drukāt.
4. Pārliecinieties, vai ir izvēlēts tas printeris, kuru gribat lietot.
5. Atlasiet atbilstošos papīra izmērus uznirstošajā izvēlnē Paper Size (Papīra izmēri)

(ja pieejama).

6. Uznirstošajā izvēlnē noklikšķiniet uz Paper Handling (Rīcība ar papīru).
7. Sadaļā Destination Paper Size (Mērķa papīra formāts) noklikšķiniet uz Scale to

fit paper size (Mērogot atbilstoši papīra formātam) un pēc tam izvēlieties pielāgoto
formātu.

8. Atlasiet citus nepieciešamos drukas iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz Print

(Drukāt), lai sāktu drukāšanu.

2. nodaļa

36

Drukāšana

background image

Pielāgotu formātu uzstādīšana (Mac OS X)

1. Ievietojiet papīru teknē. Papildinformāciju skatiet sadaļā Apdrukājamo materiālu

ievietošana.

2. Lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Page Setup (Lappuses

iestatīšana) un pēc tam pārliecinieties, vai uznirstošajā izvēlnē Format For
(Formatēt) ir atlasīts printeris, ko vēlaties lietot.
-vai-
Lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Print (Drukāt) un pēc tam
pārliecinieties, vai ir atlasīts printeris, kuru lietojat.

3. Uznirstošajā izvēlnē Paper Size (Papīra formāts) atlasiet Manage Custom Sizes

(Pārvaldīt nestandarta formātus).

Piezīme. Ja neredzat šīs opcijas dialoglodziņā Print (Drukāt), noklikšķiniet uz
zilā atklāšanas trīsstūra blakus uznirstošajai izvēlnei Printer (Printeris) vai
noklikšķiniet uz Show Details (Rādīt detalizētu informāciju).

4. Noklikšķiniet uz + ekrāna kreisajā pusē, veiciet dubultklikšķi uz Untitled (Bez

nosaukuma) un ierakstiet jaunā, pielāgotā izmēra nosaukumu.

5. Lodziņos Width (Platums) un Height (Augstums) ievadiet izmērus un tad, ja gribat

tos pielāgot, iestatiet piemales.

6. Noklikšķiniet uz OK (Labi).