Drukāšana uz īpaša un pielāgota formāta papīra

background image

Drukāšana uz īpaša un pielāgota formāta papīra

Ja lietojumprogramma atbalsta nestandarta formāta papīru, pirms dokumenta
drukāšanas iestatiet formātu lietojumprogrammā. Pretējā gadījumā iestatiet formātu,
izmantojot printera draiveri. Iespējams, dokumenti būs jāpārformatē, lai tos varētu
pareizi izdrukāt uz nestandarta formāta papīra.
Lietojiet tikai tādu nestandarta formāta papīru, ko atbalsta printeris. Papildinformāciju
skatiet sadaļā Apdrukājamo materiālu specifikācija.

Piezīme. Nestandarta izmēru apdrukājamo materiālu izmēru definēšana ir
pieejama tikai HP drukāšanas programmatūrā operētājsistēmā Mac OS X.

Izpildiet jūsu operētājsistēmai paredzētās instrukcijas.