Dokumentu drukāšana (Windows)

background image

Dokumentu drukāšana (Windows)

1. Ievietojiet papīru teknē. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Apdrukājamo materiālu

ievietošana.

2. Jūsu lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Print (Drukāt).
3. Pārliecinieties, vai ir izvēlēts tas printeris, kuru gribat lietot.
4. Lai mainītu iestatījumus, noklikšķiniet uz pogas, kas atver dialoglodziņu Properties

(Rekvizīti).
Atkarībā no lietojumprogrammas šīs pogas nosaukums var būt Properties
(Rekvizīti), Options (Opcijas), Printer Setup (Printera iestatīšana), Printer
(Printeris) vai Preferences.

5. Maniet papīra orientāciju cilnē Layout (Izkārtojums) un papīra avotu, apdrukājamo

materiālu veidu, papīra formātu un kvalitātes iestatījumus cilnē Paper/Quality
(Papīrs/kvalitāte). Lai drukātu melnbaltā krāsā, noklikšķiniet uz pogas Advanced
(Papildu opcijas) un pēc tam mainiet opciju Print in Grayscale (Drukāt
pelēktoņos).

6. Noklikšķiniet uz OK (Labi).
7. Noklikšķiniet uz Print (Drukāt) vai OK (Labi), lai sāktu drukāšanu.