Bezmalu dokumentu drukāšana (Windows)

background image

Bezmalu dokumentu drukāšana (Windows)

Bezmalu dokumentu drukāšana (Mac OS X)

Bezmalu dokumentu drukāšana (Windows)

1. Ievietojiet papīru teknē. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Apdrukājamo materiālu

ievietošana.

2. Izmantotās lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Print (Drukāt).
3. Pārliecinieties, vai ir izvēlēts tas printeris, kuru gribat lietot.

Bezmalu dokumentu drukāšana

37

background image

4. Lai mainītu iestatījumus, noklikšķiniet uz pogas, kas atver dialoglodziņu Properties

(Rekvizīti).
Atkarībā no lietojumprogrammas šī taustiņa nosaukums var būt Properties
(Rekvizīti), Options (Opcijas), Printer Setup (Printera iestatījumi), Printer
(Printeris) vai Preferences.

5. Noklikšķiniet uz cilnes Paper/Quality (Papīrs/kvalitāte) un pēc tam noklikšķiniet uz

pogas Advanced (Papildu).

6. Opcijā Borderless Printing (Bezmalu drukāšana) noklikšķiniet uz Print

Borderless (Drukāt bez malām) un pēc tam noklikšķiniet uz pogas OK (Labi).

7. Nolaižamajā sarakstā Media (Apdrukājamais materiāls) atlasiet atbilstošo papīra

veidu.

8. Noklikšķiniet uz OK (Labi) un pēc tam uz Print (Drukāt) vai OK (Labi), lai sāktu

drukāšanu.