Aplokšņu apdruka (Windows)

background image

Aplokšņu apdruka (Windows)

1. Ievietojiet aploksnes teknē ar apdrukājamo pusi uz leju. Papildinformāciju skatiet

sadaļā Apdrukājamo materiālu ievietošana.

2. Jūsu lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Print (Drukāt).
3. Pārliecinieties, vai ir izvēlēts tas printeris, kuru gribat lietot.
4. Lai mainītu iestatījumus, noklikšķiniet uz pogas, kas atver dialoglodziņu Properties

(Rekvizīti).
Atkarībā no lietojumprogrammas šī taustiņa nosaukums var būt Properties
(Rekvizīti), Options (Opcijas), Printer Setup (Printera iestatījumi), Printer
(Printeris) vai Preferences.

5. Cilnē Layout (Izkārtojums) nomainiet orientāciju uz Landscape (Ainava).
6. Noklikšķiniet uz Paper/Quality (Papīrs/kvalitāte) un tad nolaižamajā sarakstā

Paper Size (Papīra formāts) atlasiet vajadzīgo aploksnes veidu.

Padoms Citas drukas uzdevuma opcijas var mainīt, izmantojot dialoglodziņa
pārējās cilnēs pieejamās funkcijas.

7. Noklikšķiniet uz OK (Labi) un pēc tam uz Print (Drukāt) vai OK (Labi), lai sāktu

drukāšanu.