Aplokšņu apdruka (Mac OS X)

background image

Aplokšņu apdruka (Mac OS X)

1. Ievietojiet aploksnes teknē. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Apdrukājamo

materiālu ievietošana.

2. Atlasiet papīra izmērus:

a. Lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Page Setup

(Lappuses iestatīšana).

Piezīme. Ja izvēlnes vienums Page Setup (Lappuses iestatīšana) nav
redzams, pārejiet pie 3. darbības.

b. Pārliecinieties, vai printeris, ko vēlaties lietot, ir atlasīts uznirstošajā izvēlnē

Format For (Formatēt).

c. Atlasiet atbilstošos aploksnes izmērus uznirstošajā izvēlnē Paper Size (Papīra

izmēri) un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).

3. Lietojumprogrammas izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Drukāt.
4. Pārliecinieties, vai ir izvēlēts tas printeris, kuru gribat lietot.
5. Atlasiet atbilstošos aploksnes izmērus uznirstošajā izvēlnē Paper Size (Papīra

izmēri) (ja pieejama).

6. Atlasiet opciju Orientation (Orientāciju).

Piezīme. Ja neredzat šīs opcijas, noklikšķiniet uz zilā atklāšanas trīsstūra
blakus uznirstošajai izvēlnei Printer (Printeris) vai noklikšķiniet uz Show
Details
(Rādīt detalizētu informāciju).

7. Izvēlieties citus nepieciešamos drukas iestatījumus un tad noklikšķiniet uz Print

(Drukāt), lai sāktu drukāšanu.

Aplokšņu apdruka

33