Informācija par tintes kasetnēm un drukas galviņu

background image

Šajā nodaļā ir aprakstītas šādas tēmas:

Informācija par tintes kasetnēm un drukas galviņu

Tintes aptuvenā līmeņa pārbaude

Drukāšana ar vienu vai vairākām kasetnēm bez tintes

Tintes kasetņu nomaiņa

Drukas izejmateriālu glabāšana

Lietojuma informācijas apkopošana

Informācija par tintes kasetnēm un drukas galviņu

Ievērojiet šo padomu, lai uzturētu HP tintes kasetnes kārtībā un panāktu nemainīgu
drukas kvalitāti.

Instrukcijas šajā lietotāja rokasgrāmatā ir paredzētas tintes kasetņu nomainīšanai,
nevis ievietošanai pirmo reizi.

Kamēr neizmantotās tintes kasetnes nav nepieciešamas, turiet tās neatvērtā
oriģinālajā iepakojumā.

Pārliecinieties, vai printeris ir pareizi izslēgts. Papildinformāciju skatiet sadaļā
Printera izslēgšana.

Tintes kasetnes glabājiet istabas temperatūrā (15-35° C vai 59-95° F).

Bez vajadzības drukas galviņu netīriet. Tā tiek nelietderīgi iztērēta tinte un saīsināts
kasetņu kalpošanas laiks.

Apejieties ar tintes kasetnēm uzmanīgi. Mešana, kratīšana vai nevērīga apiešanās
instalēšanas gaitā var izraisīt drukāšanas problēmas.

Ja pārvadājat printeri, lai novērstu tintes noplūdi no printera vai citus printera
bojājumus, veiciet šādas darbības:

Pārliecinieties, vai izslēdzat printeri, nospiežot pogu (Barošana). Pirms
atslēgt printeri, pagaidiet, līdz beidzas visas iekšējās kustības skaņas.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Printera izslēgšana.

Pārliecinieties, vai tintes kasetnes paliek ievietotas printerī.

Printeri jāpārvadā, tam atrodoties uz līdzenas virsmas; to nedrīkst novietot uz
sāna, aizmugures, priekšpuses vai augšas.

Uzmanību HP iesaka iespējami drīz nomainīt trūkstošās kasetnes, lai novērstu
drukas kvalitātes problēmas un iespējamu lieku tintes patēriņu, vai tintes sistēmas
bojājumus. Nekad neizslēdziet printeri, ja trūkst tintes kasetņu.

Darbs ar tintes kasetnēm

79

background image

Saistītās tēmas
Tintes aptuvenā līmeņa pārbaude