Drukāšana ar vienu vai vairākām kasetnēm bez tintes

background image

Drukāšana ar vienu vai vairākām kasetnēm bez tintes

Kad melnās tintes vai arī vienā vai vairākās krāsainās tintes kasetnē vairs nav tintes,
printeris joprojām var darboties, tomēr tas drukā lēnāk. Turklāt tas var ietekmēt
dokumentu drukāšanas kvalitāti.
Ja tintes vairs nav ne melnās, ne krāsainās tintes kasetnēs, printeris nevar drukāt.

Ja tukša ir melnās tintes kasetne, melnā krāsa drukājot tiek izveidota, izmantojot
atlikušo krāsu kombināciju. Tā rezultātā melnā krāsa var nebūt pietiekami tumša.

Ja krāsu kasetne ir tukša, printeris drukās pelēktoņos, izmantojot melnās tintes
kasetni.

Ja iespējams, nomainiet visas izlietotās kasetnes. Informāciju par jaunu tintes kasetņu
uzstādīšanu skatiet sadaļā Tintes kasetņu nomaiņa.

Uzmanību Kamēr tintes kasetnes nav sabojātas, tās izņemot un atstājot ārpus
printera, vienmēr, kad printeris tiek uzstādīts vai izmantots, nav nepieciešams, lai
drukas galviņā būtu uzstādītas visas kasetnes. Atstājot vienu vai vairākus kasešu
slotus tukšus ilgāku laika periodu var izraisīt drukas kvalitātes problēmas un,
iespējams, sabojāt drukas galviņu. Ja kasetne nesen uz ilgāku laiku ir atstāta ārpus
printera vai nesen bijis iesprūdis papīrs un esat pamanījis zemu drukas kvalitāti,
notīriet drukas galviņu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Drukas galviņas tīrīšana

7. nodaļa

80

Darbs ar tintes kasetnēm