Vadības paneļa displeja ikonas

background image

Vadības paneļa displeja ikonas

Ikona

Nozīme

Norāda, ka pastāv bezvadu tīkla savienojums. Signāla stiprumu norāda izliekto
līniju skaits. Tas attiecas uz infrastruktūras režīmu. Plašāku informāciju skatiet
sadaļā Bezvadu sakaru iestatīšana printerim.

Parāda ekrānu, kurā sniegta informācija par tām printera funkcijām, kas palīdz
saglabāt dabas resursus un samazināt drukāšanas radīto ietekmi uz vidi.

Padoms Šajā ekrānā varat konfigurēt dažu funkciju iestatījumus.

Parāda, vai HP ePrint funkcija ir ieslēgta. Papildinformāciju skatiet sadaļā HP
ePrint.

Tiek parādīts ekrāns, kurā var izvēlēties kopēšanu vai atlasīt citas opcijas.

Parāda ekrānu, kurā var nosūtīt faksa ziņojumu vai izvēlēties faksa iestatījumus.

Parāda ekrānu, kurā iespējams izvēlēties skenēšanu vai izmainīt skenēšanas
iestatījumus.

Parāda ekrānu, kurā iespējams izmantot HP lietojumprogrammas.

Parāda ekrānu, kurā var pielāgot fotoattēlu drukāšanas opcijas.

Parāda iestatīšanas ekrānu, kurā var izveidot atskaites, mainīt faksa vai citus
apkopes iestatījumus un atvērt palīdzības ekrānu.

Sniedz plašāku informāciju par printera iespējām.

Parāda ekrānu, kurā redzama informācija par tintes kasetnēm, tajā skaitā arī to
uzpildes līmeni. Šīs ikonas apmale ir sarkana, kad tintes kasetnēm jāpievērš
uzmanība.

Piezīme. Brīdinājumi un indikatori par tintes līmeni sniedz tikai plānošanas
nolūkiem paredzētus norādījumus. Kad saņemat brīdinājuma ziņojumu par zemu
tintes līmeni, pārliecinieties, vai ir pieejama nomaiņas kasetne, lai izvairītos no
iespējamās drukāšanas aiztures. Kamēr nav attiecīgā paziņojuma, kasetnes nav
jāmaina.

Parāda automātiskā atbildētāja funkcijas statusu. Pieskarieties Auto
Answer
(Automātiskā atbildēšana) pogai, lai to ieslēgtu vai izslēgtu. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Automātiskā atbildētāja iestatīšana (funkcija Auto
answer).