Printera modeļa numura atrašana

background image

Printera modeļa numura atrašana

Papildus modeļa nosaukumam, kas ir redzams printera priekšpusē, šim printerim ir
specifisks modeļa numurs. Izmantojiet šo numuru, pieprasot tehnisko atbalstu un
nosakot, kādi izejmateriāli vai piederumi ir pieejami jūsu printerim.
Modeļa numurs ir nodrukāts uz uzlīmes tintes kasetnes piekļuves durvju iekšpusē
blakus tintes kasetņu nodalījumam.