Printera izslēgšana

background image

Printera izslēgšana

Izslēdziet printeri, nospiežot uz printera esošo pogu (Barošana). Pirms atvienojat
strāvas vadu vai izslēdzat pagarinātāju, pagaidiet, kamēr nodziest strāvas indikators.

Uzmanību Ja nepareizi izslēdzat printeri, drukas kasetņu turētājs var neatgriezties
pareizajā stāvoklī, tādējādi radot problēmas ar tintes kasetnēm un drukas kvalitāti.

Uzmanību HP iesaka iespējami drīz nomainīt trūkstošās kasetnes, lai novērstu
drukas kvalitātes problēmas un iespējamu lieku tintes patēriņu, vai tintes sistēmas
bojājumus. Nekad neizslēdziet printeri, ja trūkst tintes kasetņu.

1. nodaļa

28

Darba sākšana