Printera atjaunināšana

background image

Printera atjaunināšana

HP vienmēr cenšas uzlabot printeru veiktspēju un nodrošināt jaunākās funkcijas. Ja
printerim ir savienojums ar tīklu un tīmekļa pakalpojumi ir iespējoti, varat pārbaudīt un
instalēt printera atjauninājumus.
Lai atjauninātu printeri, veiciet šādas darbības:
1.

Printera vadības panelī pieskarieties

(ePrint), pieskarieties Settings

(Iestatījumi) un pēc tam pieskarieties Product Updates (Produkta atjauninājumi).

2. Pieskarieties Check for Product Update (Meklēt produkta atjauninājumu) un pēc

tam izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Printera atjaunināšana

27

background image

Padoms Lai iespējotu printeri automātiski meklēt atjauninājumus, pieskarieties
Settings (Iestatījumi), pieskarieties Product Updates (Produkta atjauninājumi),
pieskarieties Auto Update (Automātiska atjaunināšana) un pēc tam pieskarieties
Automatically (Automātiski).