Skenera stikla tīrīšana

background image

Skenera stikla tīrīšana

Korpusa tīrīšana

Automātiskās dokumentu padeves tīrīšana

Skenera stikla tīrīšana

Piezīme. Putekļi vai netīrumi uz skenera stikla, skenera vāka pamatnes vai
skenera rāmja var pazemināt veiktspēju, samazināt skenēto attēlu kvalitāti un
ietekmēt īpašo funkciju precizitāti, piemēram, kopiju ietilpināšanu noteikta formāta
lapā.

Lai notīrītu skenera stiklu
1.
Izslēdziet printeri. Papildinformāciju skatiet sadaļā Printera izslēgšana.
2. Paceliet skenera vāku.

Printera apkope

25

background image

3. Tīriet stiklu ar mīkstu bezplūksnu drāniņu, kurai uzsmidzināts viegls stikla tīrīšanas

līdzeklis. Noslaukiet stiklu ar sausu un mīkstu bezplūksnu drāniņu.

Uzmanību Skenera stikla tīrīšanai izmantojiet tikai stikla tīrīšanas līdzekli.
Nelietojiet līdzekļus, kuros ir abrazīvas daļiņas, acetons, benzols un karbona
tetrahlorīds, jo tie var sabojāt skenera stiklu. Nelietojiet izopropila spirtu, jo tas
uz stikla var atstāt švīkas.

Uzmanību Nesmidziniet stikla tīrīšanas līdzekli uz stikla. Ja tiek izmantots
pārāk daudz stikla tīrīšanas līdzekļa, tas var nonākt zem stikla un sabojāt
skeneri.

4. Aizveriet skenera vāku un ieslēdziet printeri.