Korpusa tīrīšana

background image

Korpusa tīrīšana

Brīdinājums Pirms printera tīrīšanas izslēdziet to, nospiežot pogu (Barošana
poga), un atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas.

Lai no korpusa noslaucītu putekļus, smērējumus un traipus, izmantojiet mīkstu, mitru
drānu bez plūksnām. Neļaujiet šķidrumiem nokļūt printera iekšienē, kā arī uz printera
vadības paneļa.