Automātiskās dokumentu padeves tīrīšana

background image

Automātiskās dokumentu padeves tīrīšana

Ja automātiskā dokumentu padeve padod vairākas lapas vai nepadod parastu papīru,
veltnīšus un starpliku var notīrīt manuāli. Paceliet automātiskās dokumentu padeves

1. nodaļa

26

Darba sākšana

background image

vāku, lai piekļūtu paņemšanas konstrukcijai automātiskajā dokumentu padevē, notīriet
veltnīšus un starpliku un pēc tam aizveriet vāku.

Lai notīrītu veltnīšus un starpliku
1.
Izņemiet visus oriģinālus no dokumentu padeves teknes.
2. Paceliet automātiskās dokumentu padeves vāku (1).

Šādi tiek nodrošināta viegla piekļuve veltnīšiem (2) un starplikai (3).

1

2

3

1 Automātiskās dokumentu padeves vāks

2 Veltnīši

3 Starplika

3. Samitriniet tīru drānu bez plūksnām destilētā ūdenī un pēc tam izspiediet no tās

lieko šķidrumu.

4. Lietojiet mitro drānu, lai no veltnīšiem un starplikas noslaucītu nosēdumus.

Piezīme. Ja nosēdumus nevar notīrīt ar destilētu ūdeni, mēģiniet lietot
izopropilspirtu.

5. Aizveriet automātiskās dokumentu padeves vāku.