Printera apkope

background image

Printera apkope

Šajā nodaļā sniegti norādījumi, kā saglabāt printeri vislabākajā darba kārtībā. Veiciet
šīs apkopes procedūras pēc nepieciešamības.