Pieejamība

background image

Pieejamība

Ekoloģija

Printera daļu identificēšana

Printera vadības paneļa lietošana

Printera modeļa numura atrašana

HP Digital Solutions

Apdrukājamo materiālu izvēle

Oriģināla novietošana uz skenera stikla

Oriģināla ievietošana automātiskajā dokumentu padevē (ADF)

Apdrukājamo materiālu ievietošana

Printera apkope

Printera atjaunināšana

Printera izslēgšana

Piezīme. Ja lietojat printeri ar datoru, kurā tiek izmantota operētājsistēma
Windows XP Starter Edition, Windows Vista Starter Edition vai Windows 7 Starter
Edition, iespējams, dažas funkcijas nebūs pieejamas. Papildinformāciju skatiet
sadaļā Sistēmas prasības.

Pieejamība

Šis printeris nodrošina vairākus līdzekļus, kas to padara pieejamu cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām.
Redzes traucējumi
Printera komplektā iekļautā HP programmatūra ir pieejama lietotājiem ar pasliktinātu
vai vāju redzi, izmantojot operētājsistēmas pieejamības opcijas un funkcijas.
Programmatūra ļauj izmantot arī lielāko daļu palīgtehnoloģiju — ekrānlasītājus, Braila
raksta lasītājus un tekstizrunas programmas. Īpaši tiem lietotājiem, kuri neatšķir
krāsas, HP programmatūrā un printera vadības panelī izmantotajām krāsainajām
pogām un cilnēm ir vienkāršs teksts vai ikonu apzīmējumi, kuri paskaidro veicamo
darbību.
Kustības traucējumi
Lietotāji ar kustību traucējumiem HP programmatūras funkcijas var izpildīt, izmantojot
tastatūras komandas. HP programmatūrā var izmantot arī tādas Windows pieejamības
opcijas kā StickyKeys (Taustiņu ķēde), ToggleKeys (Pārslēgtaustiņi), FilterKeys
(Taustiņu filtrs) un MouseKeys (Peles taustiņi). Printera vākus, pogas, papīra teknes
un vadotnes var lietot arī personas ar ierobežotu spēku un veiklību.
Atbalsts
Lai iegūtu detalizētu informāciju par šī printera pieejamību un HP apņemšanos
nodrošināt produkta pieejamību, apmeklējiet HP vietni www.hp.com/accessibility.

Darba sākšana

9

background image

Lai iegūtu pieejamības informāciju sistēmai Mac OS X, apmeklējiet Apple vietni
www.apple.com/accessibility.