Oriģināla ievietošana automātiskajā dokumentu padevē (ADF)

background image

Oriģināla ievietošana automātiskajā dokumentu padevē
(ADF)

Varat kopēt, skenēt vai nosūtīt pa faksu dokumentus, ievietojot tos automātiskajā
dokumentu padevē (ADF).

Uzmanību Neievietojiet fotoattēlus automātiskajā dokumentu padevē; tādējādi
varat sabojāt fotoattēlus. Lietojiet tikai tādus apdrukājamos materiālus, kurus
atbalsta printeris. Papildinformāciju skatiet sadaļā Padomi materiālu izvēlei un
lietošanai.

Piezīme. Tikai vienpusējus dokumentus var skenēt, kopēt vai nosūtīt pa faksu,
izmantojot automātisko dokumentu padevi. Automātiskā dokumentu padeve
neatbalsta divpusējus dokumentus.

Piezīme. Dažas funkcijas, piemēram, kopēšanas funkcija Fit to Page (Ietilpināt
lapā), nedarbojas, ja oriģinālus ievieto automātiskajā dokumentu padevē. Oriģināli
jānovieto uz stikla.

Oriģināla ievietošana automātiskajā dokumentu padevē
Lai ievietotu dokumentu automātiskajā dokumentu padevē, veiciet šādas darbības.
1. Ievietojiet oriģinālu automātiskajā dokumentu padevē ar apdrukāto pusi uz augšu.

a. Ja ievietojat oriģinālu, kas drukāts portretorientācijā, ievietojiet lapas tā, lai

dokumenta augšējā mala tiek ievietota vispirms. Ja ievietojat oriģinālu, kas
drukāts ainavorientācijā, ievietojiet lapas tā, lai dokumenta kreisā mala tiek
ievietota vispirms.

b. Bīdiet apdrukājamo materiālu automātiskajā dokumentu padevē, līdz atskan

signāls vai displejā tiek parādīts ziņojums par to, ka ir noteiktas ievietotās
lapas.

Padoms Lai iegūtu papildu palīdzību par oriģinālu ievietošanu automātiskajā
dokumentu padevē, skatiet uz dokumentu padeves teknes iegravēto shēmu.

2. Bīdiet platuma vadotnes uz iekšu, līdz tās atduras pret papīra kreiso un labo malu.

Oriģināla ievietošana automātiskajā dokumentu padevē (ADF)

21

background image

Piezīme. Pirms paceļat printera vāku, izņemiet visus oriģinālus no dokumentu
padeves teknes.