HP Digital Fax (Fax to PC and Fax to Mac) (Faksa saņemšana PC datorā un Faksa saņemšana Mac datorā)

background image

HP Digital Fax (Fax to PC and Fax to Mac) (Faksa saņemšana PC datorā un Faksa
saņemšana Mac datorā)

Turpmāk nekad vairs nepazaudēsiet svarīgus faksa dokumentus, kas kļūdaini ievietoti
papīra kaudzē!
Izmantojiet opcijas Fax to PC (Faksa saņemšana PC datorā) un Fax to Mac (Faksa
saņemšana Mac datorā), lai automātiski saņemtu un saglabātu faksus datorā.
Izmantojot funkcijas Fax to PC (Faksa saņemšana PC datorā) un Fax to Mac (Faksa
saņemšana Mac datorā), var vienkārši saglabāt digitālas faksa ziņojumu kopijas, kā arī
novērst nepieciešamību strādāt ar lielu papīra daudzumu. Turklāt varat izslēgt faksa
ziņojumu drukāšanu, ietaupot naudu par papīru un tinti, kā arī samazinot papīra
patēriņu un atkritumu apjomu.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Faksu saņemšana datorā, izmantojot funkciju HP
Digital Fax (Fax to PC (Faksa saņemšana PC datorā) un Fax to Mac (Faksa
saņemšana Mac datorā)).