Ekoloģija

background image

Ekoloģija

Kompānija Hewlett-Packard ir apņēmusies nodrošināt kvalitatīvus produktus videi
nekaitīgā veidā. Produkts ir izstrādāts tā, lai to vēlāk varētu pārstrādāt.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Vides aizsardzības produktu uzraudzības programma.
HP ir apņēmusies palīdzēt klientiem samazināt ietekmi uz apkārtējo vidi. HP ir
nodrošinājusi šos līdzekļus, lai palīdzētu noteikt un samazināt drukāšanas rezultātā
radīto ietekmi uz vidi.
Lai iegūtu papildinformāciju par HP vides aizsardzības iniciatīvām, apmeklējiet vietni
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.
Strāvas pārvaldība
Lai taupītu elektrību, izmēģiniet tālāk norādītos risinājumus.

Ieslēdziet printera miega režīmu un izvēlieties īsākā laika opciju. Ja ar printeri šajā
laika posmā nav veiktas nekādas darbības, tas pāriet mazjaudas režīmā. Lai
konfigurētu šo funkciju, printera vadības paneļa displejā pieskarieties pogai

(eco poga), pieskarieties pogai Sleep (Miegs) un pēc tam pieskarieties

vēlamajai opcijai.

Izmantojiet printera ieslēgšanas un izslēgšanas plānošanas funkciju, pēc tam
izvēlieties dienas un laiku, kādā printerim automātiski jāieslēdzas un jāizslēdzas.
Piemēram, varat iestatīt, ka printeris ieslēdzas 8:00 un izslēdzas 20:00 no
pirmdienas līdz piektdienai. Šādi naktīs un brīvdienās tiks taupīta elektrība. Lai
konfigurētu šo funkciju, printera vadības paneļa displejā pieskarieties pogai

(eco poga), pieskarieties Schedule On and Off (Plānot ieslēgšanu un

izslēgšanu) un pēc tam iestatiet printera ieslēgšanas un izslēgšanas laiku.

Samaziniet ekrāna spilgtumu. Lai konfigurētu šo funkciju, printera vadības paneļa

displejā pieskarieties pogai

(eco poga), pieskarieties pogai Screen

Brightness (Ekrāna spilgtums) un pēc tam iestatiet vēlamo opciju.

Piezīme. Printera miega režīma un ieslēgšanas un izslēgšanas plānošanas
funkcijas nav pieejamas, ja trūkst vienas vai vairāku tintes kasetņu. Pēc kasetnes
ievietošanas šīs funkcijas tiek atsāktas.

Uzmanību HP iesaka iespējami drīz nomainīt trūkstošās kasetnes, lai novērstu
drukas kvalitātes problēmas un iespējamu lieku tintes patēriņu, vai tintes sistēmas
bojājumus. Nekad neizslēdziet printeri, ja trūkst tintes kasetņu.

Drukāšanas izejmateriālu taupīšana

1. nodaļa

10

Darba sākšana

background image

Lai taupītu drukāšanas izejmateriālus, piemēram, tinti un papīru, izmēģiniet šos
ieteikumus:

Mainiet drukas režīmu uz melnraksta iestatījumu. Melnraksta iestatījums patērē
mazāk tintes.

Netīriet drukas galviņas bez vajadzības. Tā tiek nelietderīgi iztērēta tinte un
saīsināts kasetņu kalpošanas laiks.

Samaziniet papīra patēriņu, drukājot uz abām lapas pusēm. Vispirms varat drukāt
tikai nepāra lapas, apgriezt tās otrādi un pēc tam drukāt tikai pāra lapas.