Standarta formāta apdrukājamo materiālu ievietošana

background image

Šajā nodaļā ir sniegti norādījumi, kā printerī ievietot apdrukājamos materiālus.
Šajā nodaļā iekļautas šādas tēmas:

Standarta formāta apdrukājamo materiālu ievietošana

Aplokšņu ievietošana

Kartīšu un fotopapīra ievietošana

Pielāgota formāta apdrukājamo materiālu ievietošana

Standarta formāta apdrukājamo materiālu ievietošana

Standarta izmēra apdrukājamo materiālu ievietošana
Lai ievietotu standarta apdrukājamo materiālu, izmantojiet šādas instrukcijas.
1. Paceliet izvades tekni.
2. Atbīdiet papīra platuma vadotni uz āru, cik vien tas ir iespējams.
3. Ievietojiet materiālus teknē ar apdrukājamo pusi uz leju. Pārliecinieties, vai

apdrukājamo materiālu kaudzīte ir ievietota iespējami dziļi printerī un nepārsniedz
teknes marķējuma līniju.

h

Piezīme. Neievietojiet papīru, kamēr printeris drukā.

4. Bīdiet teknes papīra vadotnes, līdz tās pieskaras apdrukājamo materiālu kaudzītes

malai.

1. nodaļa

22

Darba sākšana

background image

5. Nolaidiet izvades tekni.
6. Izvelciet teknes pagarinātāju.