Pielāgota formāta apdrukājamo materiālu ievietošana

background image

Pielāgota formāta apdrukājamo materiālu ievietošana

Pielāgota formāta apdrukājamo materiālu ievietošana
Lai ievietotu pielāgota formāta apdrukājamo materiālu, izmantojiet šādas instrukcijas.

Uzmanību Lietojiet tikai tādus nestandarta formāta apdrukājamos materiālus,
kurus atbalsta printeris. Papildinformāciju skatiet sadaļā Apdrukājamo materiālu
specifikācija.

1. Paceliet izvades tekni.
2. Atbīdiet papīra platuma vadotni uz āru, cik vien tas ir iespējams.
3. Ievietojiet materiālus teknē ar apdrukājamo pusi uz leju. Pārliecinieties, vai

apdrukājamo materiālu kaudzīte ir ievietota iespējami dziļi printerī un nepārsniedz
teknes marķējuma līniju.

Piezīme. Neievietojiet papīru, kamēr printeris drukā.

4. Bīdiet teknes papīra vadotnes, līdz tās pieskaras apdrukājamo materiālu kaudzītes

malai.

1. nodaļa

24

Darba sākšana

background image

5. Nolaidiet izvades tekni.
6. Izvelciet teknes pagarinātāju.