Kartīšu un fotopapīra ievietošana

background image

Kartīšu un fotopapīra ievietošana

Lai ievietotu kartītes un fotopapīru
Lai ievietotu fotopapīru, izmantojiet šādas instrukcijas.
1. Paceliet izvades tekni.
2. Maksimāli izbīdiet ievades teknes papīra platuma vadotni uz āru.
3. Ievietojiet materiālus teknē ar apdrukājamo pusi uz leju. Pārliecinieties, vai

apdrukājamo materiālu kaudzīte ir ievietota iespējami dziļi printerī un nepārsniedz
teknes marķējuma līniju. Ja fotopapīram ir noplēšama maliņa, pārliecinieties, vai tā
ir vērsta printera priekšpuses virzienā.

Piezīme. Neievietojiet papīru, kamēr printeris drukā.

4. Bīdiet teknes papīra vadotnes, līdz tās pieskaras apdrukājamo materiālu kaudzītes

malai.

5. Nolaidiet izvades tekni.
6. Izvelciet teknes pagarinātāju.