Aplokšņu ievietošana

background image

Aplokšņu ievietošana

Lai ievietotu aploksnes,
Lai ievietotu aploksni, izmantojiet šādas instrukcijas.
1. Paceliet izvades tekni.
2. Maksimāli izbīdiet ievades teknes papīra platuma vadotnes uz āru.
3. Ievietojot aploksnes ar apdrukājamo pusi uz leju un izlīdziniet tās, kā redzams

attēlā. Aplokšņu kaudzīte nedrīkst sniegties pāri marķētajai līnijai teknē.

Piezīme. Neievietojiet aploksnes, kamēr printeris drukā.

4. Bīdiet teknes papīra vadotnes, līdz tās pieskaras aplokšņu kaudzītes malai.
5. Nolaidiet izvades tekni.
6. Izvelciet teknes pagarinātāju.

Apdrukājamo materiālu ievietošana

23