Alfabētiskais rādītājs

background image

Alfabētiskais rādītājs

Simboli/Skaitļi

2. tekne

atbalstītie apdrukājamo

materiālu izmēri 149

atbalstītie apdrukājamo

materiālu veidi un
svars 151

kapacitāte 151

A

abonenta identifikācijas kods

64

ADF (automātiskā dokumentu

padeve)

oriģinālu ievietošana 21

ADSL, faksa uzstādīšana

darbam

paralēlās tālruņu

sistēmas 183

aizmugurējais piekļuves panelis

attēls 12
iestrēguša papīra

izņemšana 139

akustiskā emisija 155
aparatūra, faksa uzstādījumu

pārbaude 111

apdrukājamie materiāli

drukāt uz pielāgota

formāta 36

HP, pasūtīt 178
ievietošana teknē 22
padeves problēmu

novēršana 101

sašķiebtas lapas 101
tehniskās prasības 148

apdrukājamo materiālu

ievietošana 22

apgrieztas lapas, problēmu

novēršana 92

apkope

drukas galviņa 98

aploksnes

atbalstītie formāti 149
tekne, kas atbalsta 151

aploksnes apdruka 33

Aplokšņu apdruka

Mac OS 33

apraides faksa sūtīšana

sūtīšana 52

apstiprinājuma atskaites,

fakss 70

atbalstītās operētājsistēmas

147

atbalstītie fonti 146
atbalsts 84
atbildes zvana signāla veids

mainīšana 66
paralēlās tālruņu

sistēmas 186

atcelšana

ieplānots fakss 52

atmiņa

faksu pārdrukāšana 55
faksu saglabāšana 54
tehniskie parametri 147

atskaites

apstiprinājums, fakss 70
diagnostika 96
drukas galviņa 98
drukas kvalitāte 96
faksa pārbaude ir

nesekmīga 110

kļūda, fakss 71

atšķirīgi zvani

paralēlās tālruņu

sistēmas 186

attēli

izskatās savādāk nekā

skenētajā oriģinālā 109

nepilnīgi aizkrāsoti

kopijās 105

automātiska faksa

samazināšana 57

automātiskais atbildētājs

ierakstīti faksa signāli 123
iestatīšana darbam ar faksu

un modemu 197

uzstādīšana darbam ar

faksu (paralēlās tālruņu
sistēmas) 196

automātiskā dokumentu padeve

atbalstītie apdrukājamo

materiālu izmēri 149

Automātiskā dokumentu

padeve

atbalstītie apdrukājamo

materiālu izmēri 149

automātiskā dokumentu padeve

(ADF)

oriģinālu ievietošana 21
padeves problēmas,

problēmu novēršana 26

tīrīšana 26

Ā

ātrie zvani

faksa sūtīšana 47

ātrums

skenera problēmu

novēršana 106

ātrums bodos 68

B

balss pasts

faksa uzstādīšana

(paralēlās tālruņu
sistēmas) 188

uzstādīšana darbam ar

faksu un datora modemu
(paralēlās tālruņu
sistēmas) 201

baltas joslas vai svītras, novērst

problēmas

skenētie attēli 109

baltas joslas vai svītras,

problēmu novēršana

kopijas 104, 105

Bezmalu drukāšana

Mac OS 38
Windows 37

bezvadu pieslēguma ikonas

14

bezvadu sakari

citu bezvadu sakaru

problēmu novēršana
127

223

background image

galveno bezvadu sakaru

problēmu novēršana
126

iestatīšana 205
normatīvā informācija 162
traucējumu

samazināšana 210

bezvadu saziņa

radio, izslēgšana 210

bloķētie faksu numuri

iestatīšana 57

Brošūru drukāšana

drukāšana 32

D

darba vides tehniskie

parametri 154

datora modems

fakss un automātiskais

atbildētājs (paralēlās
tālruņa sistēmas) 197

kopā ar faksa un balss līniju

(paralēlās tālruņu
sistēmas) 192

kopā ar faksu (paralēlās

tālruņu sistēmas) 189

kopā ar faksu un balss

pastu (paralēlās tālruņu
sistēmas) 201

diagnostikas lapa 96
draiveris

garantija 144

drukas galviņa

tīrīšana 98

drukas galviņa, izlīdzināšana

100

drukas galviņas

pasūtīšana internetā 177

drukas galviņas izlīdzināšana

100

drukas iestatījumi

drukāšanas kvalitāte 93

drukas kasetņu piekļuves vāks,

atrašanās vieta 12

drukas kasetņu turētāja vāks,

atrašanās vieta 12

drukas kvalitātes atskaite 96
drukāšana

diagnostikas lapa 96
drukas kvalitātes atskaite

96

faksa atskaites 70
faksa žurnāli 72

faksi 55
lēni, problēmu novēršana

90

pēdējā faksa informācija

72

printera statusa atskaite

138

problēmu novēršana 88

DSL, faksa uzstādīšana

darbam

paralēlās tālruņu

sistēmas 183

E

ECM. skatīt kļūdu labošanas

režīms

elektropadeves tehniskie

paramatri 154

EWS. skatīt iegultais tīmekļa

serveris

F

faksa dublējumkopija 54
Faksa ekrāns 14
faksa plānošana 51
faksa samazināšana 57
faksa saņemšanas

pieprasījums 55

fakss

apstiprinājuma atskaites

70

atbildes režīms 65
atsevišķas līnijas

uzstādīšana (paralēlās
tālruņu sistēmas) 183

atskaites 70
atšķirīgu zvanu signālu

uzstādīšana (paralēlās
tālruņu sistēmas) 186

automātiskais atbildētājs

65

automātiskais atbildētājs un

modems (paralēlās
tālruņa sistēmas) 197

automātiskais atbildētājs,

uzstādīšana (paralēlās
tālruņu sistēmas) 196

automātiskā atbildētāja

problēmu novēršana
123

ātrums 68

balss pasts, uzstādīšana

(paralēlās tālruņu
sistēmas) 188

DSL, uzstādīšana

(paralēlās tālruņu
sistēmas) 183

faksa dublējumkopija 54
galvene 64
iestatījumi, mainīšana 64
iestatījumu veidi 180
interneta protokols,

izmantošana 69

ISDN līnija, uzstādīšana

(paralēlās tālruņu
sistēmas) 185

kļūdu atskaites 71
kļūdu labošanas režīms

52

kontrolētā numura

sastādīšana 50, 52

kopējas tālruņu līnijas

uzstādīšana (paralēlās
tālruņu sistēmas) 187

līnijas stāvokļa pārbaude,

neveiksmīga 116

manuāla saņemšana 53
modems un automātiskais

atbildētājs (paralēlās
tālruņa sistēmas) 197

modems un balss līnija,

kopā ar (paralēlās tālruņu
sistēmas) 192

modems un balss pasts,

kopā ar (paralēlās tālruņu
sistēmas) 201

modems, kopā ar (paralēlās

tālruņu sistēmas) 189

numura sastādīšanas toņa

pārbaude,
neveiksmīga 115

numuru bloķēšana 57
numuru izsaukšanas

metode, iestatīšana 67

papīra formāts 57
paralēlas tālruņu

sistēmas 179

pāradresācija 56
pārbaude ir nesekmīga

110

pārbaudīt iestatījumus 203
pārdrukāšana 55

224