Közös hang- és faxvonal számítógépes DSL/ADSL-modemmel és üzenetrögzítővel

background image

Közös hang- és faxvonal számítógépes DSL/ADSL-modemmel és

üzenetrögzítővel

1

1

8

8

3

3

7

2

6

5

4

1

Fali telefonaljzat

2

Párhuzamos telefonvonal-elosztó

3

DSL/ADSL-szűrő

4

A nyomtatóhoz mellékelt telefonkábel a nyomtató hátoldalán található
1-LINE aljzathoz csatlakoztatva
Lehetséges, hogy az országhoz/térséghez kapott adapterhez a
mellékelt telefonkábellel kell csatlakoznia.

5

DSL/ADSL-modem

6

Számítógép

7

Üzenet-rögzítő

8

Telefon (opcionális)

Megjegyzés Párhuzamos telefonvonal-elosztót kell vásárolnia. A párhuzamos telefonvonal-
elosztó előoldalán egy RJ-11-es port, a hátoldalán pedig két ugyanilyen port található. Ne
használjon a készülékkel kétvonalas telefonvonal-elosztót, soros telefonvonal-elosztót, sem
olyan párhuzamos telefonvonal-elosztót, amelynek előoldalán két RJ-11-es port, a hátoldalán
pedig egy dugós csatlakozó található.

C melléklet

200

További faxbeállítások

background image

A nyomtató beállítása számítógépes DSL/ADSL-modem használata esetén
1.
Szerezzen be egy DSL/ADSL-szűrőt a szolgáltatótól.

Megjegyzés A házban/irodában működő egyéb, a DSL/ADSL-szolgáltatással azonos
telefonszámon osztozó telefonokat további DSL/ADSL-szűrőkkel kell csatlakoztatni, hogy
a hanghívások ne váljanak zajossá.

2. A nyomtatóhoz kapott telefonkábellel kösse össze a DSL/ADSL-szűrőt a nyomtató hátoldalán

található 1-LINE feliratú aljzattal.

Megjegyzés Lehetséges, hogy az országhoz/térséghez kapott adapterhez a mellékelt
telefonkábellel kell csatlakoznia.
Ha a DSL/ADSL-szűrő és a nyomtató között nem a nyomtatóhoz kapott telefonkábelt
használja, sikertelen lehet a faxolás. Ez a különleges telefonkábel különbözik az
otthonában vagy munkahelyén eddig használt kábelektől.

3. Csatlakoztassa a DSL/ADSL-szűrőt az elosztóhoz.
4. Húzza ki az üzenetrögzítő kábelét a telefonvonal fali csatlakozójából, és csatlakoztassa a

nyomtató hátoldalán lévő 2-EXT feliratú aljzathoz.

Megjegyzés Ha az üzenetrögzítőt nem közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztatja,
előfordulhat, hogy a küldő faxnyomtató faxhangját rögzíti az üzenetrögzítő, és ekkor nem
fog tudni faxokat fogadni a nyomtatóval.

5. Csatlakoztassa a DSL-modemet a párhuzamos elosztóhoz.
6. Csatlakoztassa a párhuzamos elosztót a fali telefonaljzathoz.
7. Úgy állítsa be az üzenetrögzítőt, hogy kis számú csengetés után kapcsoljon be.
8. Változtassa meg a nyomtató Csengetések a válaszig beállítását a nyomtató által támogatott

legnagyobb csengetésszámra.

Megjegyzés A csengetések maximális száma országonként/térségenként eltérő.