I) eset: Közös hang- és faxvonal üzenetrögzítővel

background image

4. Csatlakoztassa a DSL-szűrőt a párhuzamos elosztóhoz.
5. Csatlakoztassa a DSL-modemet a párhuzamos elosztóhoz.
6. Csatlakoztassa a párhuzamos elosztót a fali telefonaljzathoz.
7. Futtasson egy faxtesztet.
Amikor hívás érkezik, a nyomtató a Csengetések a válaszig beállításban megadott számú
csengetés után automatikusan fogadja. A nyomtató a küldő készüléknek faxfogadási hangot ad,
és fogadja a faxot.
Ha az opcionális berendezés és a nyomtató beállítása során problémákat tapasztal, további
segítségért forduljon a helyi internetszolgáltatóhoz vagy a forgalmazóhoz.

I) eset: Közös hang- és faxvonal üzenetrögzítővel

Ha ugyanazon a telefonszámon fogadja a hang- és a faxhívásokat, és erre a vonalra
üzenetrögzítő is kapcsolódik, a nyomtatót az itt leírt módon állítsa be.

A nyomtató hátoldala

1

2

3

4

1

Fali telefonaljzat

2

A mellékelt telefonkábelt csatlakoztassa a nyomtató hátoldalán található 1-
LINE feliratú porthoz.

C melléklet

196

További faxbeállítások

background image

Lehetséges, hogy az országhoz/térséghez kapott adapterhez a mellékelt
telefonkábellel kell csatlakoznia.

3

Üzenet-rögzítő

4

Telefon (opcionális)

A nyomtató csatlakoztatása közös hang- és faxvonalhoz üzenetrögzítővel
1.
Távolítsa el a nyomtató hátoldalán a 2-EXT feliratú aljzatból a fehér színű védődugót.
2. Húzza ki az üzenetrögzítő kábelét a telefonvonal fali csatlakozójából, és csatlakoztassa a

nyomtató hátoldalán lévő 2-EXT feliratú aljzathoz.

Megjegyzés Ha az üzenetrögzítőt nem közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztatja,
előfordulhat, hogy a küldő faxnyomtató faxhangját rögzíti az üzenetrögzítő, és ekkor nem
fog tudni faxokat fogadni a nyomtatóval.

3. A nyomtatóval kapott telefonkábellel kösse össze a telefonvonal fali csatlakozóját a nyomtató

hátoldalán található, 1-LINE feliratú aljzattal.

Megjegyzés Lehetséges, hogy az országhoz/térséghez kapott adapterhez a mellékelt
telefonkábellel kell csatlakoznia.
Ha a fali telefonaljzat és a nyomtató között nem a nyomtatóhoz kapott telefonkábelt
használja, sikertelen lehet a faxolás. Ez a különleges telefonkábel különbözik az
otthonában vagy munkahelyén eddig használt kábelektől.

4. (Választható) Ha az üzenetrögzítőben nincs beépített telefon, a könnyebb használhatóság

érdekében egy telefont csatlakoztathat az üzenetrögzítő kimeneti „OUT” portjához.

Megjegyzés Ha az üzenetrögzítő nem teszi lehetővé külső telefonkészülék
csatlakoztatását, vásárolhat párhuzamos telefonvonal-elosztót, amellyel mind az
üzenetrögzítőt, mind a telefont csatlakoztathatja a nyomtatóhoz. Ezekhez a
csatlakoztatásokhoz használhat normál telefonkábelt.

5. Kapcsolja be az Automatikus válasz beállítást.
6. Úgy állítsa be az üzenetrögzítőt, hogy kis számú csengetés után kapcsoljon be.
7. Változtassa meg a nyomtató Csengetések a válaszig beállítását a nyomtató által támogatott

legnagyobb csengetésszámra. (A maximális csengetésszám országtól/térségtől függően
változik.)