B eset: A nyomtató csatlakoztatása DSL-vonalhoz

background image

4. Futtasson egy faxtesztet.
Amikor hívás érkezik, a nyomtató a Csengetések a válaszig beállításban megadott számú
csengetés után automatikusan fogadja. A nyomtató a küldő készüléknek faxfogadási hangot ad,
és fogadja a faxot.

B eset: A nyomtató csatlakoztatása DSL-vonalhoz

Ha DSL-vonallal rendelkezik, és nem csatlakoztat semmilyen berendezést a nyomtatóhoz, az itt
bemutatott eljárással csatlakoztassa a DSL-szűrőt a fali telefonaljzat és a nyomtató közé. A DSL-

Faxolás beállítása (párhuzamos telefonhálózatok)

183

background image

szűrő eltávolítja a nyomtatóval esetleg interferenciát okozó digitális jelet, így a nyomtató
megfelelően kommunikálhat a telefonvonallal. (Az Ön országában/térségében a DSL-t ADSL-nek
is nevezhetik.)

Megjegyzés Ha DSL-vonalat használ, és nem csatlakoztatja a DSL-szűrőt, nem tud faxokat
fogadni és küldeni a nyomtatóval.

A nyomtató hátoldala

1

3

2

1

Fali telefonaljzat

2

A DSL-szolgáltatótól kapott DSL-szűrő (vagy ADSL-szűrő) és -kábel

3

Csatlakoztassa a nyomtatót a hozzá kapott telefonkábellel az 1-LINE
feliratú porthoz.
Lehetséges, hogy az országhoz/térséghez kapott adapterhez a
mellékelt telefonkábellel kell csatlakoznia.

A nyomtató csatlakoztatása DSL-hálózathoz
1.
Szerezze be a DSL-szűrőt a szolgáltatótól.
2. A nyomtatóhoz kapott telefonkábellel kösse össze a DSL-szűrő szabad aljzatát a nyomtató

hátoldalán található 1-LINE feliratú aljzattal.

Megjegyzés Lehetséges, hogy az országhoz/térséghez kapott adapterhez a mellékelt
telefonkábellel kell csatlakoznia.
Ha a DSL-szűrő és a nyomtató között nem a nyomtatóhoz kapott telefonkábelt használja,
sikertelen lehet a faxolás. Ez a különleges telefonkábel különbözik az otthonában vagy
munkahelyén eddig használt kábelektől.
A készülékhez csak egy telefonkábelt mellékelünk, ezért lehetséges, hogy ehhez a
beállításhoz további telefonkábeleket kell beszereznie.

3. Egy másik telefonkábellel csatlakoztassa a DSL-szűrőt a telefonvonal fali csatlakozójához.
4. Futtasson egy faxtesztet.
Ha az opcionális berendezés és a nyomtató beállítása során problémákat tapasztal, további
segítségért forduljon a helyi internetszolgáltatóhoz vagy a forgalmazóhoz.

C melléklet

184

További faxbeállítások