Faxolás beállítása (párhuzamos telefonhálózatok)

background image

Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:

Faxolás beállítása (párhuzamos telefonhálózatok)

Soros rendszerű faxbeállítás

A faxbeállítás tesztelése

Faxolás beállítása (párhuzamos telefonhálózatok)

Mielőtt hozzáfogna a nyomtató faxbeállításához, állapítsa meg, hogy az Ön országában/
térségében milyen telefonrendszer használatos. A faxolás beállítására vonatkozó útmutató attól
függ, hogy a telefonrendszer párhuzamos vagy soros típusú-e.

Amennyiben az Ön országa/térsége nem szerepel a listában, akkor lehet, hogy soros típusú
telefonrendszerrel rendelkezik. Ebben az esetben a további használt telefonos berendezések
(modemek, telefonkészülékek, üzenetrögzítők) nem csatlakoztathatók a nyomtató „2-EXT”
portjához. Valamennyi berendezést a fali telefonaljzathoz kell csatlakoztatni.

Megjegyzés A soros típusú telefonrendszereket használó néhány országban/térségben
a nyomtatóval kapott telefonkábelhez további fali aljzat lehet csatlakoztatva. Így más
telekommunikációs eszközöket is csatlakoztathat a fali aljzathoz, ahová a nyomtatót
csatlakoztatja.
Lehetséges, hogy az országhoz/térséghez kapott adapterhez a mellékelt telefonkábellel
kell csatlakoznia.

Amennyiben az Ön országa/térsége szerepel a listában, akkor valószínűleg párhuzamos
típusú telefonrendszerrel rendelkezik. Párhuzamos típusú telefonrendszer esetén a további
telefonos berendezések a nyomtató hátulján lévő „2-EXT” porton keresztül csatlakoztathatók
a telefonvonalhoz.

Megjegyzés Párhuzamos telefonhálózat esetén a HP a nyomtatóhoz mellékelt kéteres
telefonzsinór használatát javasolja a nyomtató fali telefonaljzathoz való
csatlakoztatásához.

Táblázat C-1 Párhuzamos típusú telefonrendszert használó országok/térségek

Argentína

Ausztrália

Brazília

Kanada

Chile

Kína

Kolumbia

Görögország

India

További faxbeállítások

179

background image

Indonézia

Írország

Japán

Korea

Latin-Amerika

Malajzia

Mexikó

Fülöp-szigetek

Lengyelország

Portugália

Oroszország

Szaúd-Arábia

Szingapúr

Spanyolország

Tajvan

Thaiföld

Egyesült Államok

Venezuela

Vietnam