Tartalom

background image

Tartalom

1 Első lépések

Kisegítő lehetőségek..................................................................................................................9
Öko...........................................................................................................................................10
A nyomtató részeinek megismerése........................................................................................11

Elölnézet.............................................................................................................................11
Nyomtatási kellékek............................................................................................................12
Hátulnézet...........................................................................................................................12

A nyomtató vezérlőpaneljének használata...............................................................................13

Gombok és fények áttekintése...........................................................................................13
A kezelőpanel kijelzőjén megjelenő ikonok........................................................................14
A nyomtatóbeállítások módosítása.....................................................................................15

Üzemmód kiválasztása.................................................................................................15
Másféle üzemmód kiválasztása....................................................................................15
Üzemmódok beállításainak módosítása.......................................................................15
A nyomtató beállításainak módosítása.........................................................................15

A nyomtató modellszámának megkeresése.............................................................................16
HP Digital Solutions..................................................................................................................16

Beolvasás számítógépre....................................................................................................16
HP digitális fax (Faxolás PC-re és Faxolás Mac-re)...........................................................16

Nyomtatási hordozó kiválasztása.............................................................................................16

Nyomtatáshoz és másoláshoz javasolt papírok.................................................................17
Nyomtatáshoz javasolt fotópapírok....................................................................................18
Tippek a nyomathordozó kiválasztásához és használatához.............................................19

Eredeti dokumentum elhelyezése a lapolvasó üveglapján.......................................................20
Eredeti dokumentum betöltése az automatikus lapadagolóba (ADF)......................................21
Hordozó behelyezése...............................................................................................................22

Szabványos méretű hordozók betöltése............................................................................22
Borítékok betöltése.............................................................................................................23
Kártya és fotópapír betöltése..............................................................................................24
Egyéni méretű hordozók betöltése.....................................................................................24

A nyomtató karbantartása........................................................................................................25

A lapolvasó üveglapjának tisztítása....................................................................................25
A külső felület tisztítása .....................................................................................................26
Az automatikus lapadagoló tisztítása.................................................................................26

A nyomtató frissítése................................................................................................................27
A nyomtató kikapcsolása..........................................................................................................28

2 Nyomtatás

Dokumentumok nyomtatása.....................................................................................................29

Dokumentumok nyomtatása (Windows).............................................................................30
Dokumentumok nyomtatása (Mac OS X)...........................................................................30

Brosúrák nyomtatása................................................................................................................30

Brosúrák nyomtatása (Windows)........................................................................................31
Brosúrák nyomtatása (Mac OS X)......................................................................................31

1

background image

Nyomtatás borítékokra.............................................................................................................32

Nyomtatás borítékokra (Windows)......................................................................................32
Nyomtatás borítékra (Mac OS X)........................................................................................33

Fényképek nyomtatása............................................................................................................33

Fényképek nyomtatása fotópapírra (Windows)..................................................................33
Fényképek nyomtatás fotópapírra (Mac OS X)..................................................................34

Nyomtatás különleges vagy egyéni méretű papírra.................................................................35

Nyomtatás különleges vagy egyéni méretű papírra (Mac OS X)........................................35

Szegély nélküli dokumentumok nyomtatása............................................................................37

Szegély nélküli dokumentumok nyomtatása (Windows)....................................................37
Szegély nélküli dokumentumok nyomtatása (Mac OS X)...................................................37

3 Lapolvasás

Eredeti dokumentum beolvasása.............................................................................................39

Beolvasás számítógépre....................................................................................................40

Beolvasás a Webscan szolgáltatás segítségével.....................................................................40
Dokumentumok beolvasása szerkeszthető szövegbe..............................................................41

Dokumentumok szerkeszthető szövegként való beolvasása.............................................41
Útmutatás a dokumentumok szerkeszthető szövegként történő beolvasásához...............43

4 Másolás

Dokumentumok másolása........................................................................................................44
Másolási beállítások módosítása..............................................................................................44

5 Fax

Fax küldése..............................................................................................................................46

Normál fax küldése.............................................................................................................46
Normál fax küldése a számítógépről..................................................................................47
Fax kézi küldése telefonról.................................................................................................48
Fax küldése tárcsázásfigyelés segítségével......................................................................49
Fax küldése a memóriából.................................................................................................50
Fax időzítése későbbi küldésre..........................................................................................50
Fax többszörös küldése a címzettnek................................................................................51
Fax küldése Hibajavítási módban.......................................................................................51

Fax fogadása............................................................................................................................52

Fax kézi fogadása..............................................................................................................53
Fax mentésének beállítása.................................................................................................53
Memóriában tárolt fogadott faxok újranyomtatása.............................................................54
Lekérés faxfogadáshoz......................................................................................................55
Faxok továbbítása más faxszámra.....................................................................................55
Papírméret beállítása a beérkező faxokhoz.......................................................................56
Automatikus kicsinyítés beállítása a fogadott faxokhoz.....................................................56
Nem kívánt faxszámok blokkolása.....................................................................................56

Számok hozzáadása a kéretlen faxok listájához..........................................................57
Számok eltávolítása a kéretlen faxok listájából............................................................57
Zároltfax-jelentés kinyomtatása....................................................................................58

Faxok fogadása a számítógépen a HP digitális fax használatával (Faxolás PC-re
vagy Faxolás Mac-re).........................................................................................................58

A Faxolás PC-re és a Faxolás Mac-re rendszerkövetelményei....................................58
A Faxolás PC-re és a Faxolás Mac-re aktiválása.........................................................59
A Faxolás PC-re és a Faxolás Mac-re funkciók beállításainak módosítása.................59

2

background image

Gyorstárcsázási bejegyzések beállítása..................................................................................60

Gyorstárcsázási bejegyzések beállítása és módosítása....................................................60
Csoportos gyorstárcsázási bejegyzések beállítása és módosítása...................................61
Gyorstárcsázási bejegyzések törlése.................................................................................62
Gyorstárcsázási bejegyzések listájának kinyomtatása.......................................................62

Faxbeállítások módosítása.......................................................................................................62

A faxfejléc konfigurálása.....................................................................................................63
Válaszmód beállítása (Automatikus válasz).......................................................................63
A hívás fogadása előtti csengetések számának beállítása................................................63
A válaszcsengetés-minta módosítása megkülönböztető csengetés használatához..........64
A tárcsázás típusának beállítása........................................................................................65
Az újratárcsázási beállítások megadása............................................................................65
A faxolási sebesség beállítása...........................................................................................66
A fax hangerejének beállítása............................................................................................66

Fax- és digitális telefonszolgáltatások......................................................................................67
Faxolás IP-protokollon keresztül..............................................................................................67
Jelentések használata..............................................................................................................68

Fax-visszaigazolási jelentések nyomtatása........................................................................68
Faxolási hibajelentések nyomtatása...................................................................................69
A faxnapló kinyomtatása és megtekintése.........................................................................70
A faxnapló törlése...............................................................................................................70
Az utolsó faxművelet részletes adatainak kinyomtatása....................................................70
Hívóazonosító-jelentés nyomtatása...................................................................................70
A hívási előzmények megtekintése....................................................................................71

6 Webszolgáltatások

Mik azok a webszolgáltatások?................................................................................................72

HP ePrint............................................................................................................................72
Nyomtatási Apps alkalmazások..........................................................................................72

Webszolgáltatások beállítása...................................................................................................73

A webszolgáltatások beállítása a HP nyomtatószoftverének használatával .....................73
Webszolgáltatások beállítása a nyomtató vezérlőpanelének használatával......................73
Webszolgáltatások beállítása a beágyazott webkiszolgáló használatával.........................74

A webszolgáltatások használata..............................................................................................74

HP ePrint............................................................................................................................74

Nyomtatás a HP ePrint eszközzel................................................................................75
A nyomtató e-mail címének megkeresése...................................................................75
A HP ePrint kikapcsolása.............................................................................................75

Nyomtatási Apps alkalmazások..........................................................................................76

Nyomtatási Apps alkalmazások használata.................................................................76
Nyomtatási Apps alkalmazások kezelése....................................................................76
Nyomtatási Apps alkalmazások kikapcsolása..............................................................76

Webszolgáltatások törlése........................................................................................................76

7 A tintapatronok kezelése

Információ a tintapatronokról és a nyomtatófejről.....................................................................77
A becsült tintaszintek ellenőrzése............................................................................................78
Nyomtatás egy vagy több kifogyott tintapatron esetén.............................................................78
A tintapatronok cseréje.............................................................................................................79
Nyomtatási kellékek tárolása....................................................................................................81
A felhasználási adatokat gyűjtő funkció....................................................................................81

Tartalom

3

background image

8 Megoldás keresése

HP támogatás...........................................................................................................................82

Elektronikus támogatás kérése..........................................................................................83
A HP telefonos támogatási szolgáltatása...........................................................................83

Hívás előtt.....................................................................................................................84
A telefonos támogatás időtartama................................................................................84
A telefonos támogatás hívószámai...............................................................................84
A telefonos támogatási időszak lejárta után.................................................................86

Hibaelhárítással kapcsolatos általános tippek és források.......................................................86
Nyomtatási problémák megoldása...........................................................................................86

A nyomtató váratlanul kikapcsol.........................................................................................87
A nyomtató szokatlan hangokat ad ki.................................................................................87
Az igazítás nem sikerült......................................................................................................87
A nyomtató nem válaszol (semmit sem nyomtat)...............................................................88
A nyomtató lassan nyomtat................................................................................................88
A készülék üres vagy hiányos oldalakat nyomtat...............................................................90
Valami hiányzik vagy rosszul jelenik meg a nyomaton.......................................................90
Rossz helyen van a szöveg vagy a képek..........................................................................91

A nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibaelhárítás................................................................92
Papíradagolási problémák megoldása...................................................................................100
Másolási problémák megoldása.............................................................................................101

A készülék nem adott ki másolatot...................................................................................101
A másolatok üresek..........................................................................................................102
A dokumentumok hiányoznak vagy halványak.................................................................102
A méret csökkent..............................................................................................................102
Gyenge minőségű másolat ..............................................................................................103
A másolaton hibák vehetők észre.....................................................................................103
A nyomtató csak az oldal felére nyomtat, majd kiadja a papírt........................................104
Hibás papír.......................................................................................................................104

Lapolvasási problémák megoldása........................................................................................104

A lapolvasó nem lép működésbe......................................................................................105
Túl sokáig tart a beolvasás...............................................................................................105
A dokumentum egy része nem került beolvasásra, vagy hiányos a szöveg....................105
A szöveget nem lehet szerkeszteni..................................................................................106
Hibaüzenetek jelennek meg.............................................................................................107
A beolvasott kép gyenge minőségű..................................................................................107
Lapolvasási hibák vehetők észre......................................................................................108

Faxolási problémák megoldása..............................................................................................109

A faxteszt sikertelen.........................................................................................................110

Problémák megoldása a webszolgáltatások és a HP webhelyeinek segítségével ................123

Problémák megoldása a webszolgáltatások segítségével...............................................124
Problémák megoldása a HP webhelyek segítségével......................................................125

4

background image

Vezeték nélküli hálózati problémák megoldása......................................................................125

A vezeték nélküli adatátvitel alapvető problémáinak hibaelhárítása................................125
A vezeték nélküli adatátvitel speciális problémáinak hibaelhárítása................................126

1. lépés: Győződjön meg arról, hogy a számítógép összeköttetésben van a
hálózattal....................................................................................................................127
2. lépés: Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakozik-e a hálózathoz............................128
3. lépés: Ellenőrizze, hogy a tűzfalprogram blokkolja-e a kommunikációt.................128
4. lépés: Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakozik-e a hálózatra, és hogy
üzemkész-e................................................................................................................129
5. lépés: Győződjön meg arról, hogy a nyomtató vezeték nélküli verziója van
beállítva alapértelmezett nyomtató-illesztőprogramként (csak Windows)..................130
6. lépés Győződjön meg arról, hogy a számítógép nem virtuális magánhálózaton
(Virtual Private Network, VPN) keresztül csatlakozik a hálózathoz............................130
A problémák megoldása után ....................................................................................131

A tűzfalszoftver konfigurálása a nyomtató használatára........................................................131
A nyomtatáskezelés problémáinak megoldása......................................................................132

A beágyazott webkiszolgáló nem nyitható meg................................................................133

Telepítési problémák hibaelhárítása.......................................................................................134

Javaslatok a hardver üzembe helyezéséhez....................................................................134
Javaslatok a HP szoftver telepítéséhez............................................................................134
Hálózati problémák megoldása........................................................................................135

A nyomtató állapotjelentés ismertetése..................................................................................136
A hálózatbeállítási oldal értelmezése.....................................................................................137
Elakadások megszüntetése....................................................................................................138

Papírelakadás megszüntetése.........................................................................................139
A papírelakadás elkerülése..............................................................................................141

A Műszaki információk

Garanciával kapcsolatos információk.....................................................................................143

Hewlett-Packard korlátozott jótállási nyilatkozat...............................................................144
Tájékoztatás a tintapatronra vonatkozó jótállásról...........................................................145

Tartalom

5

background image

A nyomtató műszaki adatai....................................................................................................146

Fizikai adatok....................................................................................................................146
Tulajdonságok és kapacitás.............................................................................................146
A processzor és a memória jellemzői...............................................................................147
Rendszerkövetelmények..................................................................................................147
A hálózati protokoll specifikációi.......................................................................................147
Beágyazott webkiszolgáló jellemzői.................................................................................148
Hordozóspecifikációk........................................................................................................148

A támogatott hordozók specifikációja.........................................................................148
Minimális margók beállítása.......................................................................................152

Nyomtatási jellemzők........................................................................................................152
Másolási jellemzők............................................................................................................153
Faxolási jellemzők............................................................................................................153
Lapolvasási jellemzők.......................................................................................................153
Webszolgáltatások specifikációi.......................................................................................154

HP ePrint....................................................................................................................154
Nyomtatási Apps alkalmazások..................................................................................154

HP webhely műszaki adatok............................................................................................154
Környezeti jellemzők.........................................................................................................154
Elektromos jellemzők........................................................................................................154
Zajkibocsátási jellemzők...................................................................................................155

Előírásokkal kapcsolatos közlemények..................................................................................156

Hatósági típusszám..........................................................................................................156
FCC-nyilatkozat................................................................................................................157
Megjegyzések koreai felhasználók számára....................................................................157
VCCI (B osztály) megfelelőségi nyilatkozat japán felhasználók számára........................158
Tápkábelre vonatkozó tudnivalók japán felhasználók számára.......................................158
Zajkibocsátási nyilatkozat – Németország.......................................................................158
A LED-jelzőfényekkel kapcsolatos nyilatkozat.................................................................158
Perifériaeszközök borításának fényezése – Németország...............................................158
Megjegyzések az USA-beli telefonhálózatot használók számára....................................159
Megjegyzések a kanadai telefonhálózatot használók számára........................................160
Megjegyzések a németországi telefonhálózatot használók számára...............................160
A vezetékes faxolásról szóló nyilatkozat – Ausztrália......................................................160
Európai Unióra vonatkozó hatósági nyilatkozat................................................................161
A vezeték nélküli termékekkel kapcsolatos előírásokra vonatkozó közlemények............162

A rádiófrekvenciás sugárzás mértéke........................................................................162
Megjegyzések a brazíliai felhasználók számára........................................................162
Megjegyzések a kanadai felhasználók számára........................................................162
Megjegyzések a tajvani felhasználók számára..........................................................163

6

background image

Környezeti termékkezelési program.......................................................................................164

Papírfelhasználás.............................................................................................................164
Műanyagok.......................................................................................................................164
Anyagbiztonsági adatlapok...............................................................................................164
Újrahasznosítási program.................................................................................................164
A HP tintasugaras kellékeinek újrahasznosítási programja..............................................164
Hulladék berendezések felhasználók általi selejtezése a magánháztartásokban az
Európai Unió területén......................................................................................................165
Teljesítményfelvétel..........................................................................................................166
Vegyi anyagok..................................................................................................................166
Akkumulátorinformációk...................................................................................................166

Akkumulátorok ártalmatlanítása – Tajvan..................................................................166
Figyelmeztetés kaliforniai felhasználók számára.......................................................166

Az EU akkumulátorokra vonatkozó irányelve...................................................................167
RoHS nyilatkozat (csak Kína)...........................................................................................168
RoHS nyilatkozat (csak Ukrajna)......................................................................................168

Külső licencek.........................................................................................................................169

B HP kellékek és tartozékok

Nyomtatási kellékek online rendelése....................................................................................177
Kellékek..................................................................................................................................177

Tintapatronok....................................................................................................................177
HP hordozók.....................................................................................................................178

C További faxbeállítások

Faxolás beállítása (párhuzamos telefonhálózatok)................................................................179

A helyes faxbeállítás kiválasztása otthonában vagy munkahelyén..................................180
A) eset: Külön faxvonal (nem fogad hanghívásokat)........................................................183
B eset: A nyomtató csatlakoztatása DSL-vonalhoz..........................................................183
C eset: A nyomtató csatlakoztatása alközponthoz (PBX-rendszerhez) vagy ISDN-
vonalhoz...........................................................................................................................185
D) eset: Faxolás megkülönböztető csengetési szolgáltatással, azonos vonalon.............186
E) eset: Közös hang- és faxvonal.....................................................................................187
F) eset: Közös hang- és faxvonal hangpostával...............................................................188
G) eset: Számítógépes modemmel együtt használt faxvonal (nem fogad
hanghívásokat).................................................................................................................189

A nyomtató beállítása számítógépes betárcsázós modem használata esetén..........190
A nyomtató beállítása számítógépes DSL/ADSL-modem használata esetén............191

H) eset: Közös hang- és faxvonal számítógépes modemmel..........................................192

Közös hang- és faxvonal számítógépes modemmel..................................................192
Közös hang- és faxvonal számítógépes DSL/ADSL-modemmel...............................195

I) eset: Közös hang- és faxvonal üzenetrögzítővel...........................................................196
J) eset: Közös hang- és faxvonal számítógépes modemmel és üzenetrögzítővel...........197

Közös hang- és faxvonal számítógépes betárcsázós modemmel és
üzenetrögzítővel.........................................................................................................198
Közös hang- és faxvonal számítógépes DSL/ADSL-modemmel és
üzenetrögzítővel.........................................................................................................200

K) eset: Közös hang- és faxvonal számítógépes betárcsázós modemmel és
hangpostával....................................................................................................................201

Soros rendszerű faxbeállítás..................................................................................................203
A faxbeállítás tesztelése.........................................................................................................204

Tartalom

7

background image

D Hálózatbeállítás

A nyomtató beállítása vezeték nélküli kommunikációhoz.......................................................205

Mielőtt hozzákezdene.......................................................................................................205
A nyomtató beállítása a vezeték nélküli hálózaton...........................................................206
A nyomtató beállítása a HP nyomtató szoftverével (ajánlott)...........................................206
A nyomtató beállítása a Vezeték nélküli beállítási varázsló használatával......................206
A nyomtató beállítása védett beállítású Wi-Fi Protected Setup (WPS) kapcsolattal........206

A nyomtató csatlakoztatása a Push Button eljárással................................................207
A nyomtató csatlakoztatása a PIN-kódos eljárással...................................................207

A nyomtató beállítása a beágyazott webkiszolgáló (EWS) használatával.......................207
A kapcsolattípus módosítása............................................................................................207
Vezeték nélküli kapcsolat tesztelése................................................................................208
Útmutató a vezeték nélküli hálózatok biztonságának biztosításához...............................208

A biztonsági beállítások áttekintése...........................................................................209
Hardvercímek hozzáadása vezeték nélküli útválasztóhoz (MAC-szűrés)..................209
Egyéb vezeték nélküli biztonsági útmutatások...........................................................210

Útmutató a vezeték nélküli hálózat interferenciájának csökkentéséhez...........................210

Alapvető hálózati beállítások módosítása..............................................................................210

Hálózati beállítások megjelenítése és nyomtatása...........................................................210
A vezeték nélküli rádió be- és kikapcsolása.....................................................................211

Speciális hálózati beállítások módosítása..............................................................................211

A kapcsolat sebességének beállítása..............................................................................211
Az IP-beállítások megtekintése........................................................................................211
IP-beállítások módosítása................................................................................................211
Hálózati beállítások alapállapotba állítása........................................................................212

A HP szoftver eltávolítása és újratelepítése...........................................................................212

E Nyomtatókezelő eszközök

Eszközkészlet (Windows).......................................................................................................214
HP segédprogram (Mac OS X)...............................................................................................214
Beágyazott webkiszolgáló......................................................................................................214

A cookie-król.....................................................................................................................215
A beágyazott webkiszolgáló megnyitása..........................................................................215

Tárgymutató................................................................................................................................225

8