Tárgymutató

background image

Tárgymutató

Jelek és számok

2. tálca

kapacitás 151
támogatott nyomathordozó-

méretek 149

támogatott nyomathordozó-

típusok és súlyok 151

A

adagolótálca

kapacitás 151
támogatott nyomathordozó-

méretek 149

támogatott nyomathordozó-

típusok és súlyok 151

ADF (automatikus

dokumentumadagoló)

támogatott nyomathordozó-

méretek 149

ADF (automatikus lapadagoló)

eredeti dokumentumok

betöltése 21

ADSL, faxbeállítás

párhuzamos

telefonhálózatok 183

alapértelmezett beállítások

másolás 45

állapot

hálózatbeállítási oldal 137
nyomtató állapotjelentése

137

állapotikonok 14
automatikus faxkicsinyítés 56
automatikus lapadagoló (ADF)

adagolási problémák,

hibaelhárítás 26

eredeti dokumentumok

betöltése 21

támogatott nyomathordozó-

méretek 149

tisztítás 26

B

beágyazott webkiszolgáló

hibaelhárítás, nem nyitható

meg 133

ismertetés 214
megnyitás 215
rendszerkövetelmények

148

Webscan 41

beállítás

DSL (párhuzamos

telefonhálózatok) 183

fax beállítása párhuzamos

telefonhálózat esetén
179

faxolási környezetek 180
fax tesztelése 204
hangposta (párhuzamos

telefonhálózatok) 188

hangposta és számítógépes

modem (párhuzamos
telefonhálózatok) 201

ISDN-vonal (párhuzamos

telefonhálózatok) 185

közös telefonvonal

(párhuzamos
telefonhálózatok) 187

külön faxvonal (párhuzamos

telefonhálózatok) 183

megkülönböztető

csengetés 64

megkülönböztető csengetés

(párhuzamos
telefonhálózatok) 186

PBX-rendszer (párhuzamos

telefonhálózatok) 185

számítógépes modem

(párhuzamos
telefonhálózatok) 189

számítógépes modem és

hangposta (párhuzamos
telefonhálózatok) 201

számítógépes modem és

hangvonal (párhuzamos
telefonhálózatok) 192

számítógép-modem és

üzenetrögzítő
(párhuzamos
telefonrendszerek) 197

üzenetrögzítő (párhuzamos

telefonhálózatok) 196

üzenetrögzítő és modem

(párhuzamos
telefonrendszerek) 197

beállítások

hálózat 210
hangerő, fax 66
másolás 44
sebesség, fax 66

Beállítások 14
beolvasás

a Webscan szoftverből 41
OCR 41

beolvasott dokumentumk

küldése

OCR feldolgozásra 41

beolvasott dokumentumok

küldése

hibaelhárítás 104

betárcsázó modem

faxszal közös vonalon

(párhuzamos
telefonhálózatok) 189

betárcsázós modem

faxszal és hangpostával

közös vonalon
(párhuzamos
telefonhálózatok) 201

használat közös fax- és

hangvonallal együtt
(párhuzamos
telefonhálózatok) 192

közös hang- és faxvonal és

üzenetrögzítő
(párhuzamos
telefonrendszerek) 197

betöltés

egyéni méretű

nyomathordozó 24

fotó 24
tálca 22, 23

betöltés, borítékok 23
betöltés, kártya 24
bitsebesség 66

225

background image

blokkolt faxszámok

beállítás 56

Boríték nyomtatása 32
borítékok

támogató tálca 151
támogatott méretek 149

Borítékok nyomtatása

Mac OS 33

Brosúrák nyomtatása

nyomtatás 31

CS

csatlakozók helye 12
csengetések a válaszig 63
csíkok, hibaelhárítás

lapolvasás 109
másolatok 103

csíkok a beolvasott képeken,

hibaelhárítás 108

csonka oldalak, hibaelhárítás

91

D

diagnosztikai oldal 95
DSL, faxbeállítás

párhuzamos

telefonhálózatok 183

E

ECM. lásd: hibajavítási mód
egyéni méretű hordozók

támogatott méretek 150

egyéni méretű hordozók

betöltése 24

egyéni méretű papír

Mac OS 35, 36
nyomtatás 35

elakadás

A következő

nyomathordozók
használata kerülendő:
19

papír 139, 141
törlés 138

elektromos jellemzők 154
előfizető-azonosító kód 63
előírásokkal kapcsolatos

közlemények 156, 162

eredeti dokumentumok

lapolvasás 39

EWS. lásd: beágyazott

webkiszolgáló

F

fali aljzat tesztje, fax 111
fali telefonaljzat, fax 111
fax

fali aljzat tesztje,

sikertelen 111

hangerő 66
hibajelentések 69
internetprotokollon

keresztül 67

napló, nyomtatás 70
napló, törlés 70
sikertelen teszt 110
tárcsahangteszt,

sikertelen 114

telefonkábel-csatlakozás

tesztje, sikertelen 111

telefonkábel típusának

tesztje sikertelen 112

utolsó művelet részletes

adatainak
kinyomtatása 70

visszaigazolási jelentések

68

vonalállapot tesztje,

sikertelen 115

faxfogadás

lekérés 55

Fax képernyő 14
faxküldés

időzítés 50
memóriából 50
tárcsázásfigyelés 51

faxküldés több címzettnek

küldés 51

fax mentése 53
faxok fogadása

automatikus fogadás 52
automatikus válasz

üzemmód 63

csengetések a válaszig 63
kézi 53
számok blokkolása 56
továbbítás 55

faxok küldése

egyszerű fax 46
kézi küldés 48
tárcsázásfigyelés 49

faxok továbbítása 55
faxolás

automatikus válasz 63
beállítások módosítása 62
beállítás tesztelése 204

beállítástípusok 180
csengetések a válaszig 63
DSL, beállítás (párhuzamos

telefonhálózatok) 183

fax mentése 53
fejléc 63
fogadás 52
fogadás, hibaelhárítás

116, 120

hangposta, beállítás

(párhuzamos
telefonhálózatok) 188

hibaelhárítás 109
hibajavítási mód 51
időzítés 50
ISDN-vonal, beállítás

(párhuzamos
telefonhálózatok) 185

jelentések 68
jellemzők 153
kézi fogadás 53
kicsinyítés 56
közös telefonvonal

beállítása (párhuzamos
telefonhálózatok) 187

küldés 46
küldés, hibaelhárítás 116,

119, 122

külön vonal beállítása

(párhuzamos
telefonhálózatok) 183

lekérés fogadáshoz 55
megkülönböztető

csengetés, minta
módosítása 64

megkülönböztető csengetés

beállítása (párhuzamos
telefonhálózatok) 186

modem, közös vonalon

(párhuzamos
telefonhálózatok) 189

modem és üzenetrögzítő,

közös hang- és faxvonal
(párhuzamos
telefonrendszerek) 197

modemmel és hangpostával

közös vonalon
(párhuzamos
telefonhálózatok) 201

modemmel és hangvonallal

együtt (párhuzamos
telefonhálózatok) 192

papírméret 56

226