Brosúrák nyomtatása (Mac OS X)

background image

Brosúrák nyomtatása (Mac OS X)

1. Tegyen papírt a tálcába. További információ itt olvasható: Hordozó behelyezése.
2. Válassza ki a papír méretét:

a. Kattintson a Page Setup (Oldalbeállítás) parancsra a szoftveralkalmazás File

(Fájl) menüjében.

Megjegyzés Ha nem talál Page Setup (Oldalbeállítás) menüpontot,
ugorjon a 3. lépésre.

b. Ügyeljen arra, hogy a Format For (Formátum a következő esetében) előugró

menüben a használni kívánt nyomtató legyen kijelölve.

c. A Paper Size (Papírméret) előugró menüben válassza ki a papír méretét, majd

kattintson az OK gombra.

3. A szoftveralkalmazás File (Fájl) menüjében kattintson a Print (Nyomtatás)

parancsra.

4. Ügyeljen arra, hogy a használni kívánt nyomtató legyen kijelölve.
5. A Paper Size (Papírméret) előugró menüben válassza ki a papír méretét (ha

elérhető).

Brosúrák nyomtatása

31

background image

6. Az előugró menüben kattintson a Paper Type/Quality (Papírtípus/minőség)

lehetőségre, majd válassza az alábbi beállításokat:

Paper Type (Papírtípus/minőség): A megfelelő brosúra papírtípus

Quality (Minőség): Normal (Normál) vagy Best (Legjobb)

Megjegyzés Amennyiben nem látja ezeket a lehetőségeket, kattintson a
Printer (Nyomtató) előugró menü melletti háromszögre, vagy válassza a Show
Details
(Részletek megjelenítése) lehetőséget.

7. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd a

nyomtatás megkezdéséhez kattintson a Print (Nyomtatás) gombra.