A nyomtató csatlakoztatása a Push Button eljárással

background image

A nyomtató csatlakoztatása a Push Button eljárással

1. A nyomtató vezérlőpanelén érintse meg a (jobbra nyíl) gombot, majd érintse meg a

Beállítás gombot, végül pedig érintse meg a Hálózat gombot.

2. Érintse meg a Wi-Fi Protected Setup gombot, majd kövesse a képernyőn megjelenő

utasításokat.

3. Amikor a program felszólítja, érintse meg a Push Button lehetőséget.
4. A vezeték nélküli útválasztón vagy vezeték nélküli hozzáférési ponton nyomja és tartsa

nyomva a WPS gombot 3 másodpercig. Várjon körülbelül 2 percig. Ha a nyomtató sikeresen
csatlakozik, a vezeték nélküli eszközök jelzőfénye villogás helyett világít.