A nyomtató csatlakoztatása a PIN-kódos eljárással

background image

A nyomtató csatlakoztatása a PIN-kódos eljárással

1. A nyomtató vezérlőpanelén érintse meg a (jobbra nyíl) gombot, majd érintse meg a

Beállítás gombot, végül pedig érintse meg a Hálózat gombot.

2. Érintse meg a Wi-Fi Protected Setup gombot, majd kövesse a képernyőn megjelenő

utasításokat.

3. Amikor a program felszólítja, érintse meg a PIN gombot. A kijelzőn megjelenik a WPS PIN.
4. Nyissa meg a vezeték nélküli útválasztó vagy vezeték nélküli hozzáférési pont konfigurációs

segédprogramját vagy szoftverét, majd írja be a WPS PIN-kódot.

Megjegyzés A konfigurációs segédprogram használatáról további információt az
útválasztóhoz vagy a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz kapott dokumentációban talál.
Várjon körülbelül két percig. Ha a nyomtató sikeresen csatlakozik, a vezeték nélküli
eszközök jelzőfénye villogás helyett világít.