A hívás fogadása előtti csengetések számának beállítása

background image

A hívás fogadása előtti csengetések számának beállítása

Ha bekapcsolja az Automatikus válasz beállítást, akkor meghatározhatja, hogy a
készülék hány csengetés után válaszoljon automatikusan a bejövő hívásra.
A Csengetések a válaszig beállítás akkor fontos, ha a nyomtató által használt
telefonvonalon üzenetrögzítő is működik, ugyanis az a cél, hogy a rögzítő a nyomtató
előtt fogadja a hívásokat. A fogadás előtti csengetések számának ezért a nyomtató
esetében nagyobbnak kell lennie, mint az üzenetrögzítőben.
Állítsa be például az üzenetrögzítőt úgy, hogy kis számú csengetés után, a nyomtató
pedig a legnagyobb csengetésszámra kapcsoljon be. (A maximális csengetésszám
országtól/térségtől függően változik.) E beállítás esetén az üzenetrögzítő válaszol majd

Faxbeállítások módosítása

63

background image

a hívásra, míg a nyomtató figyeli a vonalat. Ha a nyomtató faxhangot érzékel, fogadja
a faxot. Ha a hívás hanghívás, az üzenetrögzítő rögzíti a bejövő üzenetet.

A hívás fogadása előtti csengetések számának beállítása
1.
Érintse meg a (jobbra nyíl), majd a Beállítások gombot.
2. Érintse meg a Faxbeállítások gombot, majd érintse meg az Alapvető

faxbeállítások lehetőséget.

3. Érintse meg a Csengetések a válaszig lehetőséget.
4. Módosítsa a csengetések számát a (fel nyíl) vagy a (le nyíl) gomb

segítségével.

5. A beállítás elfogadásához érintse meg a Kész lehetőséget.