Faxok továbbítása más faxszámra

background image

Faxok továbbítása más faxszámra

A nyomtatót beállíthatja úgy, hogy továbbítsa a faxokat egy másik faxszámra. A színes
fogadott faxokat a nyomtató fekete-fehéren továbbítja.
Ajánlatos ellenőrizni, hogy működő faxvonalra irányítja-e át a faxokat. Küldjön egy
próbafaxot, így megállapíthatja, hogy a faxkészülék képes-e fogadni az átirányított
faxokat.

Faxok továbbítása a nyomtató vezérlőpaneljéről
1.
Érintse meg a (jobbra nyíl) lehetőséget, majd válassza a Beállítás lehetőséget.
2. Érintse meg a Faxbeállítás lehetőséget, majd válassza a Speciális faxbeállítások

lehetőséget.

3. Érintse meg a Faxtovábbítás elemet.
4. Érintse meg a Be (Nyomtatás és továbbítás) lehetőséget a fax nyomtatásához és

továbbításához, vagy válassza a Be (Továbbítás) lehetőséget a fax
továbbításához.

Megjegyzés Ha a nyomtató nem tudja továbbítani a faxot a kijelölt
faxkészülékre (például mert az nincs bekapcsolva), kinyomtatja a faxot. Ha úgy
állítja be a nyomtatót, hogy hibajelentéseket nyomtasson a fogadott faxokról,
egy hibajelentést is nyomtat.

Fax fogadása

55

background image

5. Az erre szolgáló kérdésnél adja meg annak a faxkészüléknek a számát, amelyre a

faxokat továbbítani kívánja, majd érintse meg a Kész lehetőséget. Adja meg a
szükséges információkat a következő kérdések mindegyikénél: a kezdés dátuma,
az indítás időpontja, a befejezés dátuma és a befejezés időpontja.

6. A faxtovábbítás engedélyezve van. Érintse meg az OK lehetőséget a

megerősítéshez.
Ha a faxtovábbítás beállítása mellett a nyomtató nem kap áramot, menti a
faxtovábbítás beállítását és a telefonszámot. Amikor a nyomtató újra feszültség alá
kerül, a faxtovábbítás beállítása még mindig Be lesz.

Megjegyzés A faxtovábbítást a Faxtovábbítás menü Ki lehetőségének
kiválasztásával kapcsolhatja ki.