Fax mentésének beállítása

background image

Fax mentésének beállítása

A nyomtatón tetszés szerint, a biztonsági előírásoknak megfelelően beállíthatja
valamennyi fogadott fax tárolását, csak a hibaállapotban lévő nyomtatóval fogadott
faxok tárolását, illetve a fogadott faxok tárolásának letiltását.
Az alábbi faxmentési módok érhetők el:

Be

Az alapértelmezett beállítás. Ha a Fax mentése beállítás értéke Be, a
nyomtató minden fogadott faxot a memóriában tárol. Így legfeljebb nyolc
példányban újranyomtathatók a legutóbb kinyomtatott faxüzenetek,
feltéve, hogy még a memóriában vannak.

Megjegyzés Ha a memória fogytán van, új faxok fogadásakor az
eszköz felülírja a legrégebbi, már kinyomtatott faxokat. Ha a memória
megtelt nem nyomtatott faxokkal, a nyomtató nem fogad több faxhívást.

Megjegyzés Ha nagyon nagy méretű fax, például egy részletes színes
fénykép érkezik, ez memóriakorlátozások miatt esetleg nem kerül a
memóriába.

Csak hiba esetén

Ebben a beállításban a nyomtató csak akkor tárolja a memóriában a
faxokat, ha olyan hibaállapot áll fenn, ami lehetetlenné teszi a faxok
nyomtatását (például kifogy a papír a nyomtatóból). Amíg van szabad
memória, a nyomtató továbbra is tárolja a bejövő faxokat. (Ha megtelik a
memória, a nyomtató nem fogad több faxhívást.) A hiba elhárítása után a

Fax fogadása

53

background image

nyomtató automatikusan nyomtatja a memóriában tárolt faxokat, majd
törli őket a memóriából.

Ki

A nyomtató soha nem tárolja a faxokat a memóriában. Lehetséges
például, hogy biztonsági okokból célszerű kikapcsolni a Fax mentése
beállítást. Ha valamilyen hibaállapot miatt (például mert kifogyott a papír
a nyomtatóból) nem tud nyomtatni, a nyomtató nem fogadja a
faxhívásokat.

Megjegyzés Ha a faxmentés engedélyezve van, és kikapcsolja a nyomtatót,
minden, a memóriában tárolt fax törlődik, azokat is beleértve, amelyeket a
nyomtató hibaállapota mellett kapott. Lépjen kapcsolatba a küldőkkel, és kérje meg
őket, hogy küldjék újra a nem nyomtatott faxokat. A fogadott faxok listáját a
Faxnapló nyomtatásával érheti el. A Faxnapló nem törlődik, amikor a nyomtató ki
van kapcsolva.

Fax mentésének beállítása a nyomtató vezérlőpaneljén
1.
Érintse meg a (jobbra nyíl) lehetőséget, majd válassza a Beállítás lehetőséget.
2. Érintse meg a Faxbeállítás lehetőséget, majd válassza a Speciális faxbeállítások

lehetőséget.

3. Érintse meg a Fogadott fax mentése lehetőséget.
4. Érintse meg a Be, Csak hiba esetén vagy a Ki lehetőséget.