Fax kézi fogadása

background image

Fax kézi fogadása

Amikor a telefont használja, a vonal másik végén lévő partnere faxot küldhet mialatt
vonalban van. Ezt kézi faxolásnak nevezik. Kézi faxok fogadásához kövesse az e
szakaszban lévő utasításokat.

Megjegyzés A faxolás hangját a telefonkagylóban meghallgathatja.

Kézzel olyan telefonról fogadhat faxot, amely:

Közvetlenül csatlakoztatva van a nyomtatóhoz (a 2-EXT porton)

Azonos telefonvonalon van, de nincs közvetlenül csatlakoztatva a nyomtatóhoz

Fax kézi fogadása
1.
Győződjön meg arról, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és a főtálcában van-e

papír.

2. Vegye ki az összes eredetit a lapadagoló tálcáról.
3. Állítsa a Csengetések a válaszig beállítást nagy értékre, hogy a nyomtató válasza

előtt fogadhassa a bejövő hívást. Az Automatikus válasz beállítást ki is
kapcsolhatja, ekkor a nyomtató nem fogadja automatikusan a bejövő hívásokat.

4. Ha éppen telefonkapcsolatban van a küldővel, kérje meg arra, hogy nyomja meg

az Indítás gombot saját faxkészülékén.

5. A faxhangok megszólalása után tegye a következőket:

a. Érintse meg a Fax lehetőséget, majd válassza az Indítás – Fekete vagy az

Indítás – Színes lehetőséget.

b. Miután a nyomtató megkezdte a fax fogadását, leteheti a telefont, de vonalban

is maradhat. Faxtovábbítás közben a telefonvonal süket.