Sadržaj

background image

Sadržaj

1 Početak rada

Pristupačnost..............................................................................................................................9
Eco............................................................................................................................................10
Dijelovi pisača...........................................................................................................................11

Pogled sprijeda...................................................................................................................11
Prostor za zalihe za ispis....................................................................................................12
Pogled straga.....................................................................................................................12

Korištenje upravljačke ploče pisača.........................................................................................13

Pregled gumba i žaruljica...................................................................................................13
Ikone zaslona upravljačke ploče.........................................................................................14
Promjena postavki pisača...................................................................................................14

Odabir načina rada.......................................................................................................15
Promjena načina rada..................................................................................................15
Izmjena postavki načina rada.......................................................................................15
Promjena postavki pisača.............................................................................................15

Pronalaženje broja modela pisača...........................................................................................16
HP-ova digitalna rješenja..........................................................................................................16

Skeniranje na računalo.......................................................................................................16
HP Digital Fax (Fax to PC i Fax to Mac).............................................................................16

Odabir medija za ispis..............................................................................................................16

Preporučeni papiri za ispis i kopiranje................................................................................17
Preporučeni papiri za ispis fotografija.................................................................................18
Savjeti za odabir i korištenje medija...................................................................................19

Postavljanje originala na staklo skenera..................................................................................19
Umetanje originala u automatski ulagač dokumenata (ADF)...................................................20
Umetanje medija.......................................................................................................................21

Umetanje medija standardne veličine.................................................................................22
Umetanje omotnica.............................................................................................................23
Umetanje kartica i fotopapira..............................................................................................23
Umetanje medija prilagođene veličine................................................................................24

Održavanje pisača....................................................................................................................25

Čišćenje stakla skenera......................................................................................................25
Čišćenje vanjskog dijela ....................................................................................................26
Čišćenje uređaja za automatsko umetanje papira..............................................................26

Ažuriranje pisača......................................................................................................................27
Isključivanje pisača...................................................................................................................28

2 Ispis

Ispis dokumenata.....................................................................................................................29

Ispis dokumenata (Windows).............................................................................................30
Ispis dokumenata (Mac OS X)............................................................................................30

Ispis brošura.............................................................................................................................30

Ispis brošura (Windows).....................................................................................................31
Ispis brošura (Mac OS X)...................................................................................................31

1

background image

Ispis na omotnice......................................................................................................................32

Ispis na omotnice (Windows)..............................................................................................32
Ispis na omotnice (Mac OS X)............................................................................................33

Ispis fotografija.........................................................................................................................33

Ispis fotografija na fotopapiru (Windows)...........................................................................33
Ispis fotografija na fotopapiru (Mac OS X)..........................................................................34

Ispis na posebnim medijima i na papiru prilagođene veličine...................................................35

Ispis na posebnom papiru i na papiru prilagođene veličine (Mac OS X)............................35

Ispis dokumenata bez obruba..................................................................................................36

Ispis dokumenata bez obruba (Windows)..........................................................................37
Ispis dokumenata bez obruba (Mac OS X).........................................................................37

3 Skeniranje

Skeniranje izvornika.................................................................................................................39

Skeniranje na računalo.......................................................................................................39

Skeniranje pomoću web-skeniranja..........................................................................................40
Skeniranje dokumenata kao teksta za uređivanje....................................................................41

Skeniranje dokumenata kao teksta koji se može uređivati.................................................41
Smjernice za skeniranje dokumenata kao teksta koji se može uređivati............................42

4 Kopiranje

Kopiranje dokumenata..............................................................................................................44
Promjena postavki kopiranja....................................................................................................44

5 Faks

Slanje faksa..............................................................................................................................46

Slanje standardnog faksa...................................................................................................46
Slanje standardnog faksa s računala.................................................................................47
Ručno slanje faksa s telefona.............................................................................................48
Slanje faksa pomoću nadzora biranja prilikom slanja faksa...............................................49
Slanje faksa iz memorije.....................................................................................................49
Programiranje kasnijeg slanja faksa...................................................................................50
Slanje faksa većem broju primatelja...................................................................................51
Slanje faksa u načinu ispravljanja pogrešaka.....................................................................51

Primanje faksa..........................................................................................................................51

Ručno primanje faksa.........................................................................................................52
Postavljanje sigurnosne kopije faksa..................................................................................53
Ponovni ispis primljenih faksova iz memorije.....................................................................53
Prozivanje za primanje faksa..............................................................................................54
Prosljeđivanje faksa na drugi broj.......................................................................................54
Postavljanje veličine papira za primljene faksove..............................................................55
Postavljanje automatskog smanjivanja za dolazne faksove...............................................55
Blokiranje neželjenih brojeva faksa....................................................................................56

Dodavanje brojeva na popis neželjenih faksova..........................................................56
Uklanjanje brojeva s popisa neželjenih faksova...........................................................56
Ispis izvješća neželjenih faksova..................................................................................57

Primanje faksova na računalo pomoću značajke HP Digital Fax (Fax to PC i Fax to
Mac)....................................................................................................................................57

Preduvjeti za korištenje funkcija ''Fax to PC'' i ''Fax to Mac''........................................57
Aktiviranje funkcija ''Fax to PC'' i ''Fax to Mac''.............................................................58
Izmjena postavki funkcija ''Fax to PC'' ili ''Fax to Mac''.................................................58

2

background image

Postavljanje unosa za brzo biranje...........................................................................................59

Postavljanje i promjena unosa za brzo biranje...................................................................59
Postavljanje i promjena grupa za brzo biranje....................................................................60
Brisanje unosa za brzo biranje...........................................................................................60
Ispis popisa unosa za brzo biranje.....................................................................................60

Promjena postavki faksa..........................................................................................................61

Postavljanje zaglavlja faksa................................................................................................61
Postavljanje načina odgovaranja (Automatski odgovor).....................................................61
Postavljanje broja zvonjenja prije odgovora.......................................................................62
Promjena uzorka zvona odgovora za razlikovno zvono.....................................................62
Postavljanje vrste biranja....................................................................................................63
Postavljanje opcija za ponovno biranje..............................................................................63
Postavljanje brzine faksa....................................................................................................64
Postavljanje glasnoće zvuka faksa.....................................................................................64

Usluge faksa i digitalne telefonije.............................................................................................64
Faksiranje putem internetskog protokola (FoIP).......................................................................65
Upotreba izvješća.....................................................................................................................65

Ispis izvješća s potvrdama faksiranja.................................................................................66
Ispis izvješća o pogrešci faksa...........................................................................................67
Ispis i pregled zapisnika faksa............................................................................................67
Pražnjenje zapisnika faksova.............................................................................................68
Ispis pojedinosti zadnjeg prijenosa faksa...........................................................................68
Ispis izvješća o ID-ju pozivatelja.........................................................................................68
Prikaz povijesti poziva........................................................................................................68

6 Web-servisi

Što su web-servisi?...................................................................................................................69

HP ePrint............................................................................................................................69
Aplikacije za pisač..............................................................................................................69

Postavljanje web-servisa..........................................................................................................70

Postavljanje web-servisa pomoću HP-ova softvera za pisač ............................................70
Postavljanje web-servisa pomoću upravljačke ploče pisača..............................................70
Postavljanje web-servisa pomoću ugrađenog web-poslužitelja.........................................71

Korištenje web-servisa.............................................................................................................71

HP ePrint............................................................................................................................71

Ispis pomoću servisa HP ePrint....................................................................................72
Pristup adresi e-pošte pisača.......................................................................................72
Isključivanje servisa HP ePrint......................................................................................72

Aplikacije za pisač..............................................................................................................72

Korištenje aplikacija za pisač........................................................................................72
Upravljanje aplikacijama za pisač.................................................................................73
Isključivanje aplikacija za pisač....................................................................................73

Uklanjanje web-servisa.............................................................................................................73

7 Rad sa spremnicima s tintom

Informacije o spremnicima s tintom i glavi pisača....................................................................74
Provjera približne razine tinte...................................................................................................75
Ispis kada se jedan ili više spremnika isprazne........................................................................75
Zamjena spremnika s tintom....................................................................................................76
Pohrana potrošnog materijala za ispis.....................................................................................77
Prikupljanje podataka o korištenju............................................................................................77

Sadržaj

3

background image

8 Rješavanje problema

HP-ova podrška........................................................................................................................79

Dobivanje elektroničke podrške..........................................................................................80
HP-ova podrška putem telefona.........................................................................................80

Prije kontaktiranja.........................................................................................................80
Razdoblje telefonske podrške......................................................................................81
Telefonski brojevi za podršku.......................................................................................81
Nakon razdoblja telefonske podrške............................................................................83

Savjeti i resursi za rješavanje problema...................................................................................83
Rješavanje problema vezanih uz pisač....................................................................................83

Pisač se neočekivano isključuje.........................................................................................84
Pisač proizvodi neočekivane zvukove................................................................................84
Poravnavanje nije uspjelo...................................................................................................84
Pisač ne reagira (nema ispisa)...........................................................................................84
Ispis je spor.........................................................................................................................85
Ispisuje se prazna ili djelomično ispisana stranica.............................................................86
Nešto na stranici nedostaje ili je pogrešno ispisano...........................................................87
Tekst ili slika nalaze se na pogrešnom mjestu...................................................................87

Rješavanje problema s kvalitetom ispisa..................................................................................88
Rješavanje problema s uvlačenjem papira...............................................................................95
Rješavanje problema s kopiranjem..........................................................................................97

Kopije ne izlaze iz uređaja..................................................................................................97
Kopije su prazne.................................................................................................................97
Dokumenti nedostaju ili su izblijedjeli.................................................................................98
Veličina je smanjena...........................................................................................................98
Kvaliteta kopiranja je loša ..................................................................................................98
Očite su pogreške u kopiranju............................................................................................99
Pisač ispiše pola stranice, a zatim izbaci papir..................................................................99
Neslaganje papira.............................................................................................................100

Rješavanje problema sa skeniranjem.....................................................................................100

Skener ne radi ništa..........................................................................................................100
Skeniranje traje predugo..................................................................................................100
Dio dokumenta nije skeniran ili nedostaje dio dokumenta................................................101
Tekst nije moguće urediti..................................................................................................101
Pojavljuju se poruke o pogrešci........................................................................................102
Kvaliteta skenirane slike je loša........................................................................................102
Očite su pogreške u skeniranju........................................................................................104

Rješavanje problema s faksom..............................................................................................104

Testiranje faksa nije uspjelo.............................................................................................105

Rješavanje problema pomoću web-servisa i HP-ovih web-mjesta ........................................118

Rješavanje problema pomoću web-servisa......................................................................118
Rješavanje problema pomoću HP-ovih web-mjesta.........................................................119

4

background image

Rješavanje problema s bežičnom mrežom.............................................................................119

Rješavanje osnovnih problema bežične veze..................................................................120
Napredno rješavanje problema s bežičnom vezom..........................................................120

1. korak: provjerite je li računalo koje koristite povezano s mrežom..........................121
2. korak: provjerite je li pisač povezan s mrežom.......................................................122
3. korak: provjerite blokira li vatrozid komunikaciju....................................................122
4. korak: provjerite je li pisač umrežen i spreman......................................................123
5. korak: provjerite je li bežična verzija pisača postavljena kao zadani upravljački
program pisača (samo sustav Windows)....................................................................123
6. korak: provjerite nije li računalo povezano s mrežom putem virtualne privatne
mreže (VPN)...............................................................................................................124
Nakon rješavanja problema .......................................................................................124

Konfiguriranje vatrozidnog softvera za rad s pisačima...........................................................125
Rješavanje problema s upravljanjem pisačem.......................................................................126

Ugrađeni web-poslužitelj nije moguće otvoriti..................................................................126

Problemi s instalacijom rješavanja problema.........................................................................127

Prijedlozi za instalaciju hardvera......................................................................................127
Prijedlozi za instalaciju HP-ova softvera...........................................................................128
Rješavanje problema s mrežom.......................................................................................128

Objašnjenje izvješća o stanju pisača......................................................................................129
Objašnjenje stranice mrežne konfiguracije.............................................................................130
Uklanjanje zaglavljenja...........................................................................................................132

Čišćenje zaglavljenog papira............................................................................................132
Izbjegavanje zaglavljivanja papira....................................................................................135

A Tehnički podaci

Podaci o jamstvu....................................................................................................................136

Izjava o ograničenom jamstvu tvrtke Hewlett-Packard.....................................................137
Informacije o jamstvu za spremnike s tintom....................................................................138

Specifikacije pisača................................................................................................................139

Fizičke specifikacije..........................................................................................................139
Značajke i kapaciteti proizvoda........................................................................................139
Specifikacije procesora i memorije...................................................................................140
Preduvjeti sustava............................................................................................................140
Specifikacije mrežnog protokola.......................................................................................140
Specifikacije ugrađenog web-poslužitelja.........................................................................141
Specifikacije medija..........................................................................................................141

Objašnjenje specifikacija za podržane medije............................................................141
Postavljanje minimalnih margina................................................................................144

Specifikacije ispisa...........................................................................................................145
Specifikacije kopiranja......................................................................................................145
Specifikacije faksa............................................................................................................145
Specifikacije skeniranja....................................................................................................146
Specifikacije web-servisa.................................................................................................146

HP ePrint....................................................................................................................146
Aplikacije za pisač......................................................................................................146

Specifikacije HP-ova web-mjesta.....................................................................................146
Specifikacije radne okoline...............................................................................................147
Specifikacije napajanja.....................................................................................................147
Specifikacije emisije zvuka...............................................................................................147

Sadržaj

5

background image

Zakonske obavijesti................................................................................................................148

Regulatorni broj modela...................................................................................................148
Izjava FCC-a.....................................................................................................................149
Obavijest korisnicima u Koreji..........................................................................................149
VCCI (klasa B) izjava o usklađenosti za korisnike u Japanu............................................150
Obavijest korisnicima u Japanu o kabelu za napajanje....................................................150
Izjava o emisiji buke za Njemačku....................................................................................150
Izjava o LED indikatorima.................................................................................................150
Sjaj kućišta perifernih uređaja za Njemačku.....................................................................150
Obavijest korisnicima telefonske mreže u SAD-u: zahtjevi FCC-a...................................151
Obavijest korisnicima kanadske telefonske mreže...........................................................152
Obavijest korisnicima njemačke telefonske mreže...........................................................152
Izjava o ožičenim faksovima za Australiju........................................................................152
Regulatorna napomena Europske zajednice....................................................................153
Zakonske obavijesti za bežične proizvode.......................................................................154

Izloženost radiofrekvencijskom zračenju....................................................................154
Obavijest korisnicima u Brazilu...................................................................................154
Obavijest korisnicima u Kanadi..................................................................................154
Obavijest korisnicima u Tajvanu.................................................................................155

Program ekološkog zbrinjavanja proizvoda............................................................................156

Upotreba papira................................................................................................................156
Plastika.............................................................................................................................156
Tablice s podacima o sigurnosti materijala.......................................................................156
Recikliranje.......................................................................................................................156
Informacije o HP-programu za vraćanje i recikliranje zaliha za ispis................................156
Odlaganje električnog i elektroničkog otpada iz kućanstava u Europskoj uniji.................157
Potrošnja energije.............................................................................................................157
Kemijske tvari...................................................................................................................158
Informacije o baterijama...................................................................................................158

Odlaganje baterije u Tajvanu......................................................................................158
Upozorenje korisnicima u Kaliforniji............................................................................158

Europska direktiva o baterijama.......................................................................................159
Obavijesti o ograničenju upotrebe opasnih supstanci (samo za Kinu).............................160
Obavijesti o ograničenju upotrebe opasnih supstanci (samo za Ukrajinu).......................160

Licence trećih strana..............................................................................................................161

B HP-ov potrošni materijal i pribor

Naručivanje potrošnog materijala putem interneta.................................................................169
Potrošni pribor........................................................................................................................169

Spremnici s tintom............................................................................................................169
HP-ovi mediji.....................................................................................................................170

6

background image

C Dodatno postavljanje faksa

Postavljanje faksiranja (paralelni telefonski sustavi)..............................................................171

Odabir ispravne postavke faksa za dom ili ured...............................................................172
Slučaj A: odvojena linija za faks (ne primaju se glasovni pozivi)......................................174
Slučaj B: postavljanje pisača s DSL vezom......................................................................175
Slučaj C: postavljanje pisača za PBX telefonski sustav ili za ISDN liniju.........................176
Slučaj D: telefaks s uslugom razlikovnog zvona na istoj liniji...........................................177
Slučaj E: zajednička linija za govorne pozive i faks..........................................................178
Slučaj F: zajednička linija za govorne pozive i faks s glasovnom poštom........................179
Slučaj G: zajednička linija faksa i računalnog pozivnog modema (ne primaju se
glasovni pozivi).................................................................................................................180

Postavljanje pisača s računalnim modemom.............................................................181
Postavljanje pisača s računalnim DSL/ADSL modemom računala............................182

Slučaj H: zajednička linija za govorne pozive i faks te pozivni modem računala.............183

Zajednička linija za govorne/faks pozive s pozivnim modemom računala.................183
Zajednička linija za govorne/faks pozive s DSL/ADSL modemom računala..............185

Slučaj I: zajednička linija za govorne pozive i faks s automatskom tajnicom...................187
Slučaj J: zajednička linija za govorne pozive/faks s modemom i automatskom
tajnicom............................................................................................................................188

Zajednička linija za govorne/faks-pozive s pozivnim modemom i automatskom
tajnicom......................................................................................................................188
Zajednička linija za govorne pozive/faks s DSL/ADSL modemom i automatskom
tajnicom......................................................................................................................190

Slučaj K: zajednička linija za govorne pozive i faks s pozivnim modemom računala i
glasovnom poštom...........................................................................................................192

Postavljanje faksa u serijskom sustavu..................................................................................194
Testiranje postavki faksa........................................................................................................194

D Postavljanje mreže

Postavljanje pisača za bežičnu komunikaciju.........................................................................196

Prije početka.....................................................................................................................196
Postavljanje pisača na bežičnoj mreži..............................................................................197
Postavljanje pisača pomoću HP-ova softvera za pisač (preporučeno)............................197
Postavljanje pisača pomoću čarobnjaka za postavljanje bežične veze............................197
Postavljanje pisača pomoću značajke WiFi Protected Setup (WPS)...............................197

Povezivanje pisača pomoću metode pritiska gumba..................................................198
Povezivanje pisača pomoću metode unosa PIN-a.....................................................198

Postavljanje pisača pomoću ugrađenog web-poslužitelja (EWS).....................................198
Promjena načina povezivanja...........................................................................................198
Ispitivanje bežične veze....................................................................................................199
Smjernice za jamstvo sigurnosti bežične mreže...............................................................199

Pregled sigurnosnih postavki......................................................................................199
Dodavanje hardverskih adresa na bežični usmjerivač (MAC filtriranje).....................199
Druge smjernice za bežičnu sigurnost........................................................................200

Smjernice za smanjivanje smetnji u bežičnoj mreži.........................................................200

Promjena osnovnih mrežnih postavki.....................................................................................201

Pregled i ispis mrežnih postavki.......................................................................................201
Uključivanje i isključivanje bežičnog radija.......................................................................201

Sadržaj

7

background image

Promjena naprednih mrežnih postavki...................................................................................201

Postavljanje brzine veze...................................................................................................201
Prikaz IP postavki.............................................................................................................201
Promjena IP postavki........................................................................................................202
Ponovno postavljanje mrežnih postavki...........................................................................202

Deinstaliranje i ponovno instaliranje HP-ova softvera............................................................202

E Alati za upravljanje pisačem

Toolbox (Windows).................................................................................................................204
HP Utility (Mac OS X).............................................................................................................204
Ugrađeni web-poslužitelj........................................................................................................204

Kolačići.............................................................................................................................205
Otvaranje ugrađenog web-poslužitelja.............................................................................205

Kazalo..........................................................................................................................................214

8