Yhteystyypin muuttaminen

background image

Yhteystyypin muuttaminen

Kun HP-ohjelmisto on asennettu ja tulostin yhdistetty tietokoneeseen tai verkkoon, HP-ohjelmiston
avulla voi vaihtaa yhteystyyppiä (esimerkiksi USB-yhteydestä langattomaan).

Huomautus Asennuksen aikana näyttöön voi tulla ilmoitus, jossa kehotetaan liittämään
USB-kaapeli tilapäisesti.

USB-yhteyden vaihtaminen langattomaan yhteyteen

Liite D

200

Verkkoasetukset

background image

Noudata käyttöjärjestelmääsi koskevia ohjeita.

Windows
1.
Valitse tietokoneen työpöydältä Käynnistä ja sitten Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat. Valitse

HP, tulostimen nimi ja sitten Tulostimen asennus & ohjelmisto.

2. Valitse Yhdistä uusi tulostin ja sitten Muunna USB-yhteydessä oleva tulostin

langattomaan yhteyteen.

3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja suorita asennus loppuun.

Mac OS X
1.
Avaa HP Utility -apuohjelma Lisätietoja on kohdassa HP Utility -apuohjelman avaaminen.
2. Valitse HP Utility -työkalupalkin Applications (Sovellukset) -kuvake.
3. Kaksoisnapsauta HP Setup Assistant -kohtaa ja seuraa näyttöön tulevia ohjeita.
Langattoman yhteyden vaihtaminen USB-yhteyteen
Langattomasta yhteydestä voi vaihtaa USB-yhteyteen liittämällä USB-kaapelin tulostimeen.

Huomautus Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Mac OS X, lisää tulostin tulostusjonoon.
Osoita Dockissa Järjestelmäasetukset valitse Tulosta & Faksaa tai Tulosta & Skannaa
Laitteisto
-osasta, osoita + ja valitse tulostin.