Tulostaminen erikoispaperille tai erikoiskokoiselle paperille (Mac OS X)

background image

Tulostaminen erikoispaperille tai erikoiskokoiselle paperille (Mac OS X)

Tulostaminen erikoispaperille tai erikoiskokoiselle paperille (Mac OS X)

Huomautus Erikoiskoko pitää määrittää tulostimen mukana toimitetussa HP-
ohjelmistossa, ennen kuin voit tulostaa sen mukaiselle paperille. Lisäohjeita on
kohdassa Erikoiskokojen määrittäminen (Mac OS X).

Tulostaminen erikoiskokoiselle paperille

35

background image

1. Aseta syöttölokeroon haluamaasi paperia. Lisätietoja on kohdassa

Tulostusmateriaalin lisääminen.

2. Valitse paperikoko:

a. Valitse sovellusohjelman File (Tiedosto) -valikosta Page Setup (Sivun

asetukset).

Huomautus Jos et näe Page Setup (Sivun asetukset) -kohtaa valikossa,
siirry kohtaan 3.

b. Tarkista, että haluamasi tulostin on valittu Format for (Muokkaus kohteelle) -

ponnahdusvalikossa.

c. Valitse Paper Size (Paperikoko) -ponnahdusvalikosta paperikoko ja tallenna

asetukset valitsemalla OK.

3. Valitse sovellusohjelman File (Tiedosto) -valikosta Print (Tulosta).
4. Varmista, että valittuna on tulostin, jota haluat käyttää.
5. Valitse Paper Size (Paperikoko) -ponnahdusvalikosta sopiva paperikoko (jos se on

saatavilla).

6. Valitse Paper Handling (Paperin käsittely) ponnahdusvalikosta.
7. Valitse Destination Paper Size (Kohdepaperin koko) -kohdassa Scale to fit paper

size (Sovita paperikokoon) ja valitse sitten mukautettu erikoiskoko.

8. Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja aloita tulostus valitsemalla Print

(Tulosta).

Erikoiskokojen määrittäminen (Mac OS X)

1. Aseta syöttölokeroon paperia. Lisätietoja on kohdassa Tulostusmateriaalin

lisääminen.

2. Valitse ohjelmistosovelluksen File (Tiedosto) -valikosta Page Setup (Sivun

asetukset) ja varmista, että haluamasi tulostin on valittu Format For (Muokkaus
kohteelle) -ponnahdusikkunassa.
- tai -
Valitse ohjelmistosovelluksen File (Tiedosto) -valikosta Print (Tulosta) ja varmista,
että haluamasi tulostin on valittu.

3. Valitse Paper Size (Paperikoko) -ponnahdusvalikossa Manage Custom Sizes

(Hallinnoi muokattuja kokoja).

Huomautus Jos et näe näitä vaihtoehtoja Print (Tulosta) -valintaikkunassa,
osoita ilmoituskolmiota Printer (Tulostin) -ponnahdusvalikon vieressä tai
osoita Näytä tiedot.

4. Valitse näytön vasemmasta laidasta +, kaksoisnapsauta kohtaa Untitled (Nimetön)

ja kirjoita uuden erikoiskoon nimi.

5. Kirjoita paperin mitat Width (Leveys)- ja Height (Korkeus) -kohtiin. Määritä sitten

marginaalit, jos haluat muokata niitä.

6. Valitse OK.

Luku 2

36

Tulostaminen