Reunattomien asiakirjojen tulostaminen

background image

Reunattomien asiakirjojen tulostaminen

Reunatonta tulostusta käyttämällä voit tulostaa joidenkin standardikokojen ja
valokuvamateriaalien reunoihin asti.

Huomautus Reunattomia asiakirjoja ei voi tulostaa, jos paperityypiksi on valittu
Tavallinen paperi.

Huomautus Avaa tiedosto ohjelmasovelluksessa ja määritä kuvakoko, ennen kuin
tulostat reunattoman asiakirjan. Varmista, että koko vastaa materiaalikokoa, jolle
aiot kuvan tulostaa.

Huomautus Kaikki sovellukset eivät tue reunatonta tulostusta.

Noudata käyttöjärjestelmääsi koskevia ohjeita.