Esitteiden tulostaminen (Windows)

background image

Esitteiden tulostaminen (Windows)

Huomautus Jos haluat määrittää tulostusasetukset kaikkia tulostustöitä varten,
tee muutokset tulostimen mukana toimitetussa HP-ohjelmistossa. Lisätietoja HP-
ohjelmistosta on kohdassa Tulostimen hallintatyökalut.

1. Aseta syöttölokeroon paperia. Lisätietoja on kohdassa Tulostusmateriaalin

lisääminen.

2. Valitse sovellusohjelman File (Tiedosto) -valikosta Print (Tulosta).
3. Varmista, että valittuna on tulostin, jota haluat käyttää.
4. Voit vaihtaa asetuksia napsauttamalla painiketta, joka avaa Ominaisuudet-

valintaikkunan.
Painikkeen nimi voi olla eri sovelluksissa erilainen, esimerkiksi Ominaisuudet,
Asetukset, Tulostinasetukset, Tulostin tai Määritykset.

5. Paperin suuntaa voi vaihtaa Asettelu-välilehdellä. Paperilähdettä,

materiaalityyppiä, paperin kokoa ja laatua voi vaihtaa Paperi/laatu-välilehdellä. Jos
haluat tulostaa mustavalkoisena, napsauta Lisäasetukset-painiketta ja vaihda
Tulosta harmaasävyinä -asetus.

6. Osoita OK.
7. Aloita tulostus valitsemalla Tulosta tai OK.