Sisältö

background image

Sisältö

1 Aluksi

Helppokäyttöisyys.......................................................................................................................9
Ympäristö..................................................................................................................................10
Tulostimen osat........................................................................................................................11

Laite edestä........................................................................................................................11
Tulostustarvikealue.............................................................................................................12
Laite takaa..........................................................................................................................12

Tulostimen ohjauspaneelin käyttö............................................................................................13

Yleiskuvaus painikkeista ja valoista....................................................................................13
Ohjauspaneelin näyttökuvakkeet........................................................................................14
Muuta tulostimen asetuksia................................................................................................14

Tilan valinta...................................................................................................................15
Toisen tilan valinta........................................................................................................15
Tilan asetuksien muuttaminen......................................................................................15
Muuta tulostimen asetuksia..........................................................................................15

Etsi tulostimen mallinumero......................................................................................................15
HP:n digitaaliset ratkaisut.........................................................................................................16

Skannaa tietokoneeseen....................................................................................................16
HP:n digitaalifaksi (Faksi tietokoneeseen ja Fax to Mac)...................................................16

Tulostusmateriaalin valitseminen.............................................................................................16

Suositeltujen paperityyppien valitseminen tulostamista ja kopioimista varten....................17
Suositeltavat paperit valokuvien tulostamista varten..........................................................18
Materiaalin valinta- ja käyttövihjeitä....................................................................................19

Alkuperäiskappaleen asettaminen lasille..................................................................................19
Alkuperäiskappaleiden asettaminen automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen....................20
Tulostusmateriaalin lisääminen................................................................................................21

Vakiokokoisen tulostusmateriaalin asettaminen.................................................................22
Kirjekuorien asettaminen....................................................................................................23
Korttien ja valokuvapaperin lisääminen..............................................................................23
Erikoiskokoisen tulostusmateriaalin lisääminen.................................................................24

Tulostimen huolto.....................................................................................................................25

Skannerin lasin puhdistaminen...........................................................................................25
Ulkopintojen puhdistaminen...............................................................................................26
Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen puhdistaminen.......................................................26

Tulostimen päivittäminen..........................................................................................................27
Katkaise virta tulostimesta........................................................................................................28

2 Tulostaminen

Asiakirjojen tulostaminen..........................................................................................................29

Asiakirjojen tulostaminen (Windows)..................................................................................30
Asiakirjojen tulostaminen (Mac OS X)................................................................................30

Esitteiden tulostaminen............................................................................................................30

Esitteiden tulostaminen (Windows)....................................................................................31
Esitteiden tulostaminen (Mac OS X)...................................................................................31

1

background image

Kirjekuorien tulostaminen.........................................................................................................32

Kirjekuorien tulostaminen (Windows).................................................................................32
Kirjekuorien tulostaminen (Mac OS X)...............................................................................33

Valokuvien tulostaminen...........................................................................................................33

Valokuvien tulostaminen valokuvapaperille (Windows)......................................................33
Valokuvien tulostaminen valokuvapaperille (Mac OS X)....................................................34

Tulostaminen erikoiskokoiselle paperille..................................................................................35

Tulostaminen erikoispaperille tai erikoiskokoiselle paperille (Mac OS X)...........................35

Reunattomien asiakirjojen tulostaminen...................................................................................37

Reunattomien asiakirjojen tulostaminen (Windows)...........................................................37
Reunattomien asiakirjojen tulostaminen (Mac OS X).........................................................37

3 Skannaaminen

Alkuperäiskappaleen skannaaminen........................................................................................39

Tietokoneeseen skannaaminen..........................................................................................40

Skannaus Webscan-toimintoa käyttämällä...............................................................................40
Asiakirjojen skannaaminen muokattavana tekstinä..................................................................41

Asiakirjojen skannaaminen muokattavana tekstinä............................................................41
Ohjeita asiakirjojen skannaamiseen muokattavana tekstinä..............................................42

4 Kopioiminen

Asiakirjojen kopioiminen...........................................................................................................44
Kopiointiasetusten muuttaminen..............................................................................................44

5 Faksi

Faksin lähettäminen.................................................................................................................46

Normaalin faksin lähettäminen...........................................................................................46
Normaalin faksin lähettäminen tietokoneen avulla.............................................................47
Faksin lähettäminen manuaalisesti puhelimesta................................................................48
Faksin lähettäminen käyttämällä näyttövalintaa.................................................................49
Faksin lähettäminen muistista............................................................................................49
Faksin ajastaminen lähetettäväksi myöhemmin.................................................................50
Faksin lähettäminen useille vastaanottajille.......................................................................51
Faksin lähettäminen virheenkorjaustilassa.........................................................................51

Faksin vastaanottaminen..........................................................................................................52

Faksin vastaanottaminen manuaalisesti.............................................................................52
Faksien varmuuskopion määrittäminen..............................................................................53
Vastaanotettujen faksien uudelleentulostaminen muistista................................................54
Faksin vastaanoton kysely.................................................................................................54
Faksien lähettäminen edelleen toiseen numeroon.............................................................55
Vastaanotettavien faksien paperikoon määrittäminen........................................................55
Tulevien faksien automaattinen pienentäminen.................................................................55
Faksinumeroiden estäminen..............................................................................................56

Numeroiden lisääminen roskafaksiluetteloon...............................................................56
Numeroiden poistaminen roskafaksiluettelosta............................................................57
Roskafaksiraportin tulostaminen..................................................................................57

Faksien vastaanotto tietokoneeseen (Faksi tietokoneeseen ja Fax to Mac)......................57

Faksi tietokoneeseen- ja Fax to Mac -ohjelmien vaatimukset......................................58
Faksi tietokoneeseen- ja Fax to Mac -ohjelmien aktivointi...........................................58
Faksi tietokoneeseen- ja Fax to Mac -asetusten muuttaminen....................................58

2

background image

Pikavalintojen määrittäminen....................................................................................................59

Pikavalintanumeroiden määrittäminen ja muuttaminen......................................................60
Ryhmäpikavalintanumeroiden määrittäminen ja muuttaminen...........................................60
Pikavalintanumeroiden poistaminen...................................................................................61
Pikavalintaluettelon tulostaminen.......................................................................................61

Faksiasetusten muuttaminen....................................................................................................61

Faksin ylätunnisteen määrittäminen...................................................................................62
Vastaustilan määrittäminen (automaattinen vastaaminen).................................................62
Vastaamista edeltävien hälytysten lukumäärän määrittäminen..........................................62
Soittoäänen muuttaminen (erottuva soittoääni)..................................................................63
Numeron valintatyypin määrittäminen................................................................................64
Uudelleenvalinta-asetusten määrittäminen........................................................................64
Faksin nopeuden määrittäminen........................................................................................65
Faksin äänenvoimakkuuden määrittäminen.......................................................................65

Faksi- ja digitaalipuhelinpalvelut...............................................................................................65
FoIP (Fax over Internet Protocol).............................................................................................66
Raporttien käyttäminen.............................................................................................................66

Faksin lähettämisen vahvistusraportin tulostaminen..........................................................67
Faksin virheraportin tulostaminen.......................................................................................68
Faksilokin tulostaminen ja tarkasteleminen........................................................................68
Faksilokin tyhjentäminen....................................................................................................68
Edellisen faksitapahtuman tietojen tulostaminen................................................................69
Soittajan tunnusraportin tulostaminen................................................................................69
Soittohistorian näyttäminen................................................................................................69

6 Web-palvelut

Mitä Web-palvelut ovat?...........................................................................................................70

HP ePrint............................................................................................................................70
Tulostinsovellus .................................................................................................................70

Verkkopalveluiden aloittaminen................................................................................................71

Verkkopalveluiden asentaminen HP-tulostinohjelmiston avulla ........................................71
Verkkopalveluiden asentaminen tulostimen ohjauspaneelista...........................................71
Verkkopalveluiden asentaminen sisäisen verkkopalvelimen avulla...................................72

Käytä verkkopalveluja...............................................................................................................72

HP ePrint............................................................................................................................72

Tulostus HP ePrint -palvelulla......................................................................................73
Tulostimen sähköpostiosoitteen selvittäminen.............................................................73
HP ePrint -palvelun poistaminen käytöstä....................................................................73

Tulostussovellukset ...........................................................................................................73

Tulostinsovellusten käyttäminen...................................................................................73
Tulostusovellusten hallinta...........................................................................................74
Tulostussovellusten poistaminen käytöstä...................................................................74

Verkkopalveluiden poistaminen................................................................................................74

7 Mustekasettien huoltaminen

Tietoja mustekaseteista ja tulostuspäästä................................................................................75
Arvioitujen mustemäärien tarkistaminen...................................................................................76
Tulostaminen yhden tai useamman kasetin tyhjennyttyä.........................................................76
Mustekasettien vaihtaminen.....................................................................................................77
Tulostustarvikkeiden säilyttäminen...........................................................................................78
Käyttötietojen kokoelma...........................................................................................................78

Sisältö

3

background image

8 Ongelmanratkaisu

HP-tuki......................................................................................................................................80

Hae elektronista tukea........................................................................................................81
HP:n puhelintuki.................................................................................................................81

Ennen kuin soitat..........................................................................................................81
Puhelintuen ajanjakso..................................................................................................82
Puhelintuen numerot....................................................................................................82
Puhelintuen ajanjakson jälkeen....................................................................................84

Yleiset vianmääritysvihjeet ja -resurssit....................................................................................84
Ratkaise tulostinongelmat........................................................................................................84

Tulostimen virta katkeaa odottamatta.................................................................................85
Tulostin pitää outoa ääntä..................................................................................................85
Kohdistus epäonnistuu.......................................................................................................85
Tulostin ei vastaa (mitään ei tulostu)..................................................................................85
Tulostin tulostaa hitaasti.....................................................................................................86
Tyhjä tai osittainen sivu tulostuu.........................................................................................87
Sivulta puuttuu jotakin tai jotakin on väärin........................................................................88
Teksti tai kuvat on sijoitettu väärin .....................................................................................88

Tulostuslaadun vianmääritys....................................................................................................89
Paperin syöttöön liittyvien ongelmien ratkaiseminen................................................................96
Kopiointiongelmien ratkaiseminen............................................................................................97

Yhtään kopiota ei tule ulos.................................................................................................98
Kopiot ovat tyhjiä................................................................................................................98
Asiakirjoja puuttuu tai ne ovat haalistuneita.......................................................................98
Koko pienenee....................................................................................................................99
Kopiointilaatu on huono......................................................................................................99
Kopioissa on näkyviä virheitä.............................................................................................99
Tulostin tulostaa puoli sivua ja poistaa sen jälkeen paperin.............................................100
Väärä paperikoko.............................................................................................................100

Skannausongelmien ratkaiseminen........................................................................................100

Skanneri ei tee mitään......................................................................................................101
Skannaaminen kestää liian kauan....................................................................................101
Asiakirjasta jäi osa skannaamatta tai siitä puuttuu tekstiä................................................101
Tekstiä ei voi muokata......................................................................................................102
Näyttöön tulee virheilmoituksia.........................................................................................103
Skannattu kuva on huonolaatuinen..................................................................................103
Skannatuissa töissä on näkyviä virheitä...........................................................................104

Faksiongelmien ratkaiseminen...............................................................................................105

Faksitesti epäonnistuu......................................................................................................105

Verkkopalveluiden ja HP-verkkosivustojen käyttöongelmien ratkaisu ...................................118

Ongelmien ratkaisu verkkopalveluiden avulla..................................................................118
HP-verkkosivustojen käyttöongelmien ratkaisu................................................................119

4

background image

Langattoman tiedonsiirron ongelmien ratkaiseminen.............................................................119

Langattoman verkon vianmääritys....................................................................................120
Langattoman verkon lisävianmäritys................................................................................120

Vaihe 1: Varmista, että tietokone on liitetty verkkoon.................................................121
Vaihe 2: Varmista, että tulostin on yhteydessä verkkoon...........................................122
Vaihe 3: Tarkista, estääkö palomuuriohjelmisto tiedonsiirron....................................122
Vaihe 4: Varmista, että tulostin on online-tilassa ja valmiina......................................123
Vaihe 5: Varmista, että tulostimen langaton versio on määritetty
oletustulostinohjaimeksi (vain Windows)....................................................................123
Vaihe 6: Varmista, että tietokone ei ole yhteydessä verkkoon VPN (Virtual
Private Network) -yhteydellä.......................................................................................124
Ongelmien ratkaisun jälkeen .....................................................................................124

Palomuurin määrittäminen tulostimien käyttöä varten............................................................125
Tulostimen hallintaongelmien ratkaiseminen..........................................................................126

Sisäistä verkkopalvelinta ei voi avata...............................................................................126

Asennuksen vianmääritys.......................................................................................................127

Laitteiston asennusta koskevia suosituksia......................................................................127
HP-ohjelmiston asennusta koskevia suosituksia..............................................................128
Verkko-ongelmien ratkaiseminen.....................................................................................128

Tulostimen tilaraportin lukeminen...........................................................................................129
Verkkoasetusten sivun tulkitseminen.....................................................................................130
Tukosten poistaminen............................................................................................................132

Paperitukosten poistaminen.............................................................................................132
Paperitukosten välttäminen..............................................................................................135

A Tekniset tiedot

Takuutiedot.............................................................................................................................136

Hewlett-Packardin rajoitettu takuu ...................................................................................137
Mustekasetin takuutiedot..................................................................................................138

Tulostimen tekniset tiedot.......................................................................................................139

Fyysiset tiedot...................................................................................................................139
Tuotteen ominaisuudet ja kapasiteetti..............................................................................139
Prosessorin ja muistin tiedot.............................................................................................140
Järjestelmävaatimukset....................................................................................................140
Verkkoyhteyskäytäntöjen tiedot........................................................................................140
Sisäisen verkkopalvelimen tiedot.....................................................................................141
Tulostusmateriaalien tiedot...............................................................................................141

Tuettujen tulostusmateriaalien tiedot..........................................................................141
Vähimmäismarginaalien asettaminen.........................................................................145

Tulostuksen tiedot............................................................................................................145
Kopioinnin tekniset tiedot..................................................................................................146
Faksin tekniset tiedot........................................................................................................146
Skannauksen tekniset tiedot.............................................................................................146
Verkkopalveluiden tiedot..................................................................................................147

HP ePrint....................................................................................................................147
Tulostinsovellus .........................................................................................................147

HP-verkkosivuston tekniset tiedot....................................................................................147
Ympäristötiedot.................................................................................................................147
Sähkölaitetiedot................................................................................................................147
Melun tuotto .....................................................................................................................148

Sisältö

5

background image

Lainsäädännön edellyttämät tiedot.........................................................................................149

Regulatory Model Number................................................................................................149
FCC-ilmoitus.....................................................................................................................150
Ilmoitus Koreassa asuville käyttäjille................................................................................150
VCCI (luokka B) -vaatimustenmukaisuutta koskeva lausunto Japanissa asuville
käyttäjille...........................................................................................................................151
Virtajohtoa koskeva ilmoitus Japanissa asuville käyttäjille...............................................151
Melutasoa koskeva ilmoitus Saksaa varten......................................................................151
LED-merkkivaloa koskeva ilmoitus...................................................................................151
Oheislaitteiden koteloiden kiiltoviimeistely Saksaa varten................................................151
Ilmoitus Yhdysvaltain puhelinverkon käyttäjille: FCC-vaatimukset...................................152
Ilmoitus Kanadan puhelinverkon käyttäjille.......................................................................153
Ilmoitus Saksan puhelinverkon käyttäjille.........................................................................153
Australian langallisia fakseja koskeva ilmoitus.................................................................153
Euroopan unionin lainsäädäntöä koskeva ilmoitus...........................................................154
Langattomien laitteiden lainsäädäntöä koskevat huomautukset......................................155

Altistuminen radiotaajuussäteilylle..............................................................................155
Ilmoitus Brasiliassa asuville käyttäjille........................................................................155
Ilmoitus Kanadassa asuville käyttäjille.......................................................................155
Ilmoitus Taiwanissa asuville käyttäjille.......................................................................156

Tuotteen ympäristöohjelma....................................................................................................157

Paperinkulutus..................................................................................................................157
Muovi................................................................................................................................157
Materiaaliturvallisuustiedotteet.........................................................................................157
Kierrätysohjelma...............................................................................................................157
HP Inkjet -tarvikkeiden kierrätysohjelma..........................................................................157
Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella....................158
Virrankulutus.....................................................................................................................158
Kemialliset aineet.............................................................................................................159
Akun tiedot........................................................................................................................159

Akkujen hävittäminen Taiwanissa..............................................................................159
Huomautus käyttäjille Kaliforniassa............................................................................159

EU:n akkudirektiivi............................................................................................................160
RoHS-ilmoitukset (vain Kiina)...........................................................................................161
RoHS-ilmoitukset (vain Ukraina).......................................................................................161

Kolmansien osapuolten lisenssit............................................................................................162

B HP:n tuotteet ja varusteet

Tulostustarvikkeiden tilaaminen verkossa..............................................................................170
Tarvikkeet...............................................................................................................................170

Mustekasetit......................................................................................................................170
HP-tulostusmateriaalit.......................................................................................................171

6

background image

C Faksin lisäasetukset

Faksitoiminnon asentaminen (rinnakkaispuhelinjärjestelmät)................................................172

Oikean faksiasetuksen valitseminen koti- tai toimistoasennusta varten...........................173
Asennus A: Erillinen faksilinja (äänipuheluja ei vastaanoteta).........................................176
Asennus B: Tulostimen määrittäminen käyttämään DSL:ää............................................176
Asennus C: Tulostimen asentaminen PBX-puhelinjärjestelmään tai ISDN-linjaan..........178
Asennus D: Faksi ja erottuva soitto -palvelu samassa linjassa........................................179
Asennus E: Jaettu ääni- ja faksilinja.................................................................................180
Asennus F: Jaettu ääni- ja faksilinja, kun käytössä on vastaajapalvelu...........................181
Asennus G: Tietokonemodeemin kanssa jaettu faksilinja (äänipuheluja ei
vastaanoteta)....................................................................................................................182

Tulostimen asentaminen käytettäessä tietokonemodeemia.......................................183
Tulostimen asentaminen käytettäessä DSL/ADSL-modeemia...................................184

Asennus H: Jaettu puhe- ja faksilinja tietokonemodeemin kanssa...................................185

Jaettu ääni- ja faksilinja, kun käytössä on tietokonemodeemi....................................185
Jaettu ääni- ja faksilinja, kun käytössä on DSL/ADSL-modeemi................................187

Asennus I: Jaettu ääni- ja faksilinja, kun käytössä on puhelinvastaaja............................189
Asennus J: Jaettu ääni- ja faksilinja, kun käytössä on tietokonemodeemi ja
puhelinvastaaja.................................................................................................................190

Jaettu ääni- ja faksilinja, kun käytössä on tietokonemodeemi ja puhelinvastaaja......190
Jaettu ääni- ja faksilinja, kun käytössä on DSL/ADSL-modeemi ja puhelinvastaaja. .192

Asennus K: Jaettu ääni- ja faksilinja, kun käytössä on tietokonemodeemi ja vastaaja....194

Faksin sarja-asennus.............................................................................................................196
Faksiasetusten testaaminen...................................................................................................196

D Verkkoasetukset

Tulostimen asentaminen langatonta yhteyttä varten..............................................................198

Ennen kuin aloitat.............................................................................................................198
Tulostimen yhdistäminen langattomaan verkkoon...........................................................199
Tulostimen asentaminen HP-tulostinohjelmiston avulla (suositeltava valinta).................199
Tulostimen liittäminen ohjatun langattoman asennustoiminnon avulla.............................199
Tulostimen asentaminen WPS (WiFi Protected Setup) -tekniikalla..................................199

Tulostimen yhdistäminen painikemenetelmällä..........................................................200
Tulostimen yhdistäminen PIN-menetelmällä..............................................................200

Tulostimen asentaminen sisäisen verkkopalvelimen (EWS) avulla..................................200
Yhteystyypin muuttaminen...............................................................................................200
Langattoman yhteyden testaaminen................................................................................201
Langattoman verkon suojan takaamisen ohjeet...............................................................201

Suojausasetuksien yleiskatsaus.................................................................................202
Laiteosoitteiden lisääminen langattomalle reitittimelle (MAC-suodatus)....................202
Muita ohjeita langattoman verkon suojaukseen.........................................................202

Ohjeet häiriöiden vähentämiseksi langattomassa verkossa.............................................203

Verkon perusasetusten muuttaminen.....................................................................................203

Verkkoasetusten tarkasteleminen ja tulostaminen...........................................................203
Langattoman radion kytkentä ja poiskytkentä..................................................................203

Verkon lisäasetusten muuttaminen........................................................................................203

Linkin nopeuden määrittäminen.......................................................................................204
IP-asetusten tarkasteleminen...........................................................................................204
IP-asetusten muuttaminen................................................................................................204
Verkkoasetusten palauttaminen.......................................................................................204

Poista HP-ohjelmisto ja asenna se uudelleen........................................................................204

Sisältö

7

background image

E Tulostimen hallintatyökalut

Työkaluryhmä (Windows).......................................................................................................206
HP Utility -apuohjelma (Mac OS X)........................................................................................206
Sisäinen verkkopalvelin..........................................................................................................206

Tietoja evästeistä..............................................................................................................207
Sisäisen verkkopalvelimen avaaminen.............................................................................207

Hakemisto....................................................................................................................................216

8