Ongelmien ratkaisu verkkopalveluiden avulla

background image

Ongelmien ratkaisu verkkopalveluiden avulla

HP-verkkosivustojen käyttöongelmien ratkaisu

Ongelmien ratkaisu verkkopalveluiden avulla

Jos sinulla on ongelmia HP:n verkkopalveluiden, kuten ePrintin tai tulostussovellusten,
käytössä, tarkista seuraavat seikat:
Varmista, että tulostin on yhdistetty internetiin langattomasti. (Web-palvelut eivät ole
käytettävissä, jos internet-yhteys muodostetaan 3G- tai 4G-verkossa.)

Huomautus Verkko-ominaisuuksia ei voi käyttää, jos tulostin on yhdistetty USB-
kaapelilla.

Varmista, että tulostimeen on asennettu uusimmat tuotepäivitykset. Lisätietoja on
kohdassa Tulostimen päivittäminen.

Varmista, että verkkopalvelut on otettu käyttöön tulostimessa. Lisätietoja on
kohdassa Verkkopalveluiden asentaminen tulostimen ohjauspaneelista.

Varmista, että verkkokeskitin, kytkin ja reititin ovat päällä ja toimivat oikein.

Jos olet liittämässä tulostinta langattoman yhteyden kautta, varmista, että langaton
verkko toimii kunnolla. Lisätietoja on kohdassa Langattoman tiedonsiirron
ongelmien ratkaiseminen.

Luku 8

118

Ongelmanratkaisu

background image

Tarkista seuraavat kohdat, jos HP ePrint -palvelu on käytössä:

Varmista, että tulostimen sähköpostiosoite on oikein.

Varmista, että sähköpostiviestin Vastaanottaja-kentässä on ainoastaan
tulostimen sähköpostiosoite. Jos Vastaanottaja-kentässä on muita
sähköpostiosoitteita, lähetettyjen liitteiden tulostaminen ei ehkä onnistu.

Varmista, että lähettämäsi asiakirjat täyttävät HP ePrint -palvelun vaatimukset.
Lisätietoja on kohdassa Verkkopalveluiden tiedot.

Jos verkkoyhteys käyttää välipalvelinasetuksia Internet-yhteyden
muodostamisessa, varmista, että syöttämäsi välipalvelinasetukset ovat kelvollisia:

Tarkista käytössä olevan verkkoselaimen (esimerkiksi Internet Explorer, Firefox
tai Safari) asetukset.

Kysy lisätietoja IT-järjestelmänvalvojalta tai henkilöltä, joka asensi palomuurin.
Jos palomuurin käyttämät välipalvelinasetukset ovat muuttuneet, asetukset
pitää päivittää tulostimen ohjauspaneelin kautta. Jos asetuksia ei päivitetä,
verkkopalveluja ei voi käyttää.
Lisätietoja on kohdassa Verkkopalveluiden asentaminen tulostimen
ohjauspaneelista.

Vihje Lisätietoja verkkopalveluiden asentamisesta ja käytöstä on ePrintCenter-
sivustossa www.eprintcenter.com.