Verkkoasetusten sivun tulkitseminen

background image

Verkkoasetusten sivun tulkitseminen

Jos tulostin on yhteydessä verkkoon, voit tulostaa verkkoasetussivun tarkastellaksesi
tulostimen verkkoasetuksia. Verkkokokoonpanosivun avulla voit määrittää

Luku 8

130

Ongelmanratkaisu

background image

verkkoyhteyteen liittyviä ongelmia. Kun otat yhteyden HP:hen, tämä sivu kannattaa
usein tulostaa ennen soittamista.

1

2

3

1

2

3

1. Yleiset tiedot: Näyttää verkon nykyistä tilaa ja aktiivista verkkoyhteystyyppiä

koskevia tietoja sekä muita tietoja, esimerkiksi sisäisen verkkopalvelimen URL-
osoitteen.

2. 802.11 Langaton: Näyttää tietoja langattomasta verkkoyhteydestä, kuten

palvelinnimen, IP-osoitteen, aliverkon peitteen, oletusyhdyskäytävän ja palvelimen.

3. Muut asetukset: Näyttää verkon lisäasetukset.

Portti 9100: Tulostin tukee raakaa IP-tulostusta TCP-portin 9100 kautta. Tämä
tulostimessa oleva HP:n oma TCP/IP-portti on tulostuksen oletusportti. Sitä
käytetään HP-ohjelmiston avulla (esimerkiksi HP:n vakioportti).

IPP: Internet Printing Protocol (IPP) on etätulostamiseen tarkoitettu
perusverkkoprotokolla. Toisin kuin muut IP-pohjaiset protokollat, IPP tukee
käyttäjien valvontaa, todentamismenetelmiä ja salakirjoitusta, jotka takaavat
turvallisemman tulostamisen.

Bonjour: Bonjour-palveluja (jotka käyttävät mDNS- tai Multicast Domain Name
System -palvelua) käytetään tavallisesti pienissä verkoissa IP-osoitteen ja
nimen ratkaisemiseen (UDP-portin 5353 avulla) silloin, kun perinteinen DNS-
palvelin ei ole käytössä.

SLP: SLP (Service Location Protocol) -protokolla on Internet-pohjainen
protokolla, jonka avulla verkkosovellukset löytävät verkkopalvelut, niiden
sijainnin ja määritykset yrityksen verkoista. Tämä protokolla yksinkertaistaa
hakua ja verkkoresurssien, kuten tulostinten, verkkopalvelinten, faksien,
videokameroiden, tiedostojärjestelmien, varmuuskopiointilaitteiden (nauha-
asemat), tietokantojen, hakemistojen, postipalvelimien ja kalenterien käyttöä.

Microsoftin Web-palvelut: Ota käyttöön tai poista käytöstä tulostimen tukemat
Microsoftin Web Services Dynamic Discovery (WS Discovery) -protokollat tai
Microsoftin Web Services for Devices (WSD) Print -palvelut. Estä koneelle
pääsy poistamalla käytöstä käyttämättömät tulostuspalvelut.

Huomautus Lisätietoja WS Discovery- ja WSD Print -palveluista on
osoitteessa www.microsoft.com.

Verkkoasetusten sivun tulkitseminen

131

background image

Verkkoasetussivun tulostaminen tulostimen ohjauspaneelista
Valitse Aloitus-näytöstä (oikea nuoli) ja sitten valitse Asennus. Valitse Raportit ja
sitten Verkkoasetusten sivu.