Sisäistä verkkopalvelinta ei voi avata

background image

Tämä osa sisältää ratkaisuja yleisiin tulostimen hallintaan liittyviin ongelmiin. Tässä
osassa käsitellään seuraavia aiheita:

Sisäistä verkkopalvelinta ei voi avata

Huomautus Sisäisen Web-palvelimen käyttöä varten tulostimen pitää olla
yhteydessä verkkoon langattomasti. Sisäistä verkkopalvelinta ei voi käyttää, jos
tulostin on yhteydessä tietokoneeseen USB-kaapelin välityksellä.

Vihje HP-verkkotuen sivusto osoitteessa www.hp.com/go/customercare sisältää
tietoja ja apuohjelmia monien yleisten tulostinongelmien ratkaisua varten.

Sisäistä verkkopalvelinta ei voi avata

Tarkista verkkoasetukset

Varmista, että et ole kytkenyt tulostinta verkkoon puhelinjohdolla tai suoralla
verkkoyhteyskaapelilla.

Varmista, että verkkokaapeli on kytketty lujasti tulostimeen.

Varmista, että verkkokeskitin, kytkin ja reititin ovat päällä ja toimivat oikein.

Tarkista tietokone
Varmista, että käytettävä tietokone on liitetty verkkoon.

Huomautus Tulostimen tulee olla yhdistetty verkkoon sisäistä verkkopalvelinta
käytettäessä. Sisäistä verkkopalvelinta ei voi käyttää, jos tulostin on yhteydessä
tietokoneeseen USB-kaapelin välityksellä.

Tarkista verkkoselain

Varmista, että verkkoselain vastaa järjestelmän vähimmäisvaatimuksia. Lisätietoja
on kohdassa Sisäisen verkkopalvelimen tiedot.

Jos verkkoselain käyttää välipalvelinasetuksia Internet-yhteyden
muodostamisessa, kokeile poistaa nämä asetukset käytöstä. Lisätietoja on
selaimen mukana toimitetuissa ohjeissa.

Varmista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä verkkoselaimessa. Lisätietoja
on selaimen mukana toimitetuissa ohjeissa.

Luku 8

126

Ongelmanratkaisu

background image

Tarkista tulostimen IP-osoite

Saat tulostimen IP-osoitteen selville tulostamalla verkkoasetusten sivun. Valitse

(oikea nuoli), valitse Asennus, valitse Verkko, ja lopulta valitse Tulosta

verkkoasetukset.

Lähetä tulostimeen ping-kutsu käyttämällä IP-osoitetta komentokehotteesta
(Windows) tai Network Utility -apuohjelmasta (Mac OS X). (Network Utility löytyy
Työkalut-kansion Sovellukset-kansiosta kovalevyn ylätasolta.)
Jos IP-osoite on esimerkiksi 123.123.123.123, kirjoita komentoikkunaan (Windows)
seuraava osoite:
C:Ping 123.123.123.123
tai
Network Utilityssa (Mac OS X), napsauta Ping -välilehteä ja näppäile
123.123.123.123 ruutuun ja sitten napsauta Ping.
Jos saat vastauksen, IP-osoite on oikein. Jos saat aikakatkaisuvasteen, IP-osoite
on väärä.

Vihje Jos tietokoneesi käyttää Windows-järjestelmää, voit etsiä HP-tukea
Internetistä osoitteessa www.hp.com/go/customercare. Tämä verkkosivusto tarjoaa
tietoa ja työkaluja, joita voi käyttää monien yleisten tulostinongelmien ratkaisuun.