Asennus A: Erillinen faksilinja (äänipuheluja ei vastaanoteta)

background image

Asennus A: Erillinen faksilinja (äänipuheluja ei vastaanoteta)

Jos käytössäsi on erillinen faksilinja, johon ei vastaanoteta äänipuheluja, eikä linjaan ole kytketty
toista laitetta, määritä tulostimen asetukset tässä osassa kuvatulla tavalla.

Tulostin takaa

1

2

1

Puhelinpistorasia

2

Käytä tulostimen mukana toimitettua puhelinjohtoa, kun kytket
tulostimen 1-LINE-porttiin.
Laitteen mukana toimitettu puhelinjohto pitää ehkä yhdistää maan/
alueen mukaan toimitettuun sovittimeen.

Tulostimen asentaminen erilliseen faksilinjaan
1.
Kytke tulostimen mukana toimitetun puhelinjohdon toinen pää puhelinpistorasiaan ja toinen

pää tulostimen takana olevaan 1-LINE-porttiin.

Huomautus Laitteen mukana toimitettu puhelinjohto pitää ehkä yhdistää maan/alueen
mukaan toimitettuun sovittimeen.
Jos et kytke tulostinta puhelimen seinäpistorasiaan laitteen mukana toimitetulla kaapelilla,
faksitoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä. Tämä erityispuhelinjohto on erilainen kuin
tavalliset koti- tai toimistokäytössä olevat johdot.