Faksin lähettäminen virheenkorjaustilassa

background image

Faksin lähettäminen virheenkorjaustilassa

Virheenkorjaustila (ECM) estää huonosta yhteydestä johtuvan tietojen katoamisen.
Tässä tilassa tulostin havaitsee tiedonsiirron aikana tapahtuneet virheet ja pyytää
automaattisesti lähettämään virheellisen osan uudelleen. Hyvillä puhelinlinjoilla tila ei
vaikuta puhelumaksuihin. Puhelinlaskut saattavat jopa pienentyä. Jos linjat ovat heikot,
virheenkorjaustila pidentää lähetysaikoja ja kasvattaa vastaavasti puhelinlaskua, mutta
lähettää tiedot luotettavasti. Oletusasetus on Käytössä. Poista tila käytöstä vain, jos
sen käyttäminen kasvattaa puhelinlaskuja huomattavasti ja haluat valita pienemmän
puhelinlaskun ja yhteyden heikomman laadun.
Ennen kuin poistat virheenkorjaustilan käytöstä, ota huomioon seuraavat asiat. Jos
poistat virheenkorjaustilan käytöstä, sillä on seuraavat vaikutukset:

Käytöstäpoisto vaikuttaa lähetettyjen ja vastaanotettujen faksien laatuun ja
siirtonopeuteen.

Faksin nopeus -asetuksen arvoksi tulee automaattisesti Keskitaso.

Et voi enää lähettää tai vastaanottaa värillisiä fakseja.

Faksin lähettäminen

51

background image

Virheenkorjaustilan asetusten muuttaminen ohjauspaneelista
1.
Valitse aloitusnäytössä (oikea nuoli) ja sitten Asetukset.
2. Valitse Faksin asetukset ja sitten Faksin lisäasetukset.
3. Valitse Virheenkorjaustila.
4. Valitse Käytössä tai Ei käytössä.